Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Regeren met Christus in de hemelse gewesten

Leestijd: 2 min.

We zijn op weg geweest door de tabernakel, het drievoudige gebouw dat de drievoudige natuur van de mens weerspiegelt. We hebben de drie gebieden van de tabernakel vergeleken met de drie gebieden van de menselijke persoonlijkheid: de voorhof als beeld van het lichaam; het heilige als beeld van de ziel, en nu zijn we toe aan het allerheiligste, of ook wel het ‘heilige der heiligen’ – dat we kunnen vergelijken met de geest van de mens.

Om het heilige achter ons te laten passeren we een tweede voorhangsel. Alleen op de grote verzoendag, eens per jaar, mocht een priester achter dit tweede voorhangsel komen. Hij ging naar binnen met het bloed van het bronzen altaar - een wierookvat gevuld met brandende kolen en wierook van het gouden reukofferaltaar. Hij deed dit omdat de weg naar het allerheiligste alleen begaanbaar is met een eeuwigdurend offer (vandaar het bloed van het offerlam), en met de wierook van aanbidding en verering. Zonder aanbidding hebben we geen toegang tot het allerheiligste. Zolang we niet leren wat echte aanbidding is, blijven we beperkt tot het gebied van de ziel. De enige weg naar het allerheiligste, is door aanbidding die is geheiligd door het bloed.

Ik zie dit tweede voorhangsel als het beeld van de hemelvaart van Christus.

Maar God heeft ons… …met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus. (Efeziërs 2:4-6)

We zijn niet alleen met Hem opgestaan uit de dood, maar de Bijbel leert ons ook dat we met Hem zijn opgestaan, om samen met Hem plaats te nemen in de hemel. Het eerste voorhangsel vertegenwoordigt de opstanding uit de doden. Dit tweede voorhangsel vertegenwoordigt de hemelvaart die ons mee omhoog voert in de hemelse gewesten, en die ons samen met Christus op de troon plaatst.

Onze overdenking van vandaag stoppen we hier, om de rijkdom van wat we zojuist hebben gehoord even rustig op ons te laten inwerken:

Alleen door Jezus’ bloed – het eeuwig durende offer – mogen we binnenkomen.

We komen binnen met de wierook van onze aanbidding.

We zijn met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven, om samen met Hem op de troon te zitten en te regeren vanuit de hemelse gewesten.

Wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook aan de hand is of waar we ook maar mee worden geconfronteerd, we hebben door het bloed en ons offer van aanbidding vrije toegang tot het Allerheiligste, om met Jezus te regeren vanuit de hemelse gewesten.

Gebed van de dag

Vader, wat is het heerlijke nieuws van het Evangelie toch geweldig. Dank U, Jezus, voor Uw eeuwigdurende offer – Uw bloed dat krachtig is en schoonwast. Ik aanbid U met heel mijn ziel, al mijn kracht, en ik weet dat ik samen met U mag regeren vanuit de hemelse gewesten. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

  • Onze vertaler Katerina en redacteur Emilija werken hard aan de vertaling van nieuwe boeken in de Macedonische taal. Bid om kracht, leiding, wijsheid en bescherming voor hen en hun families.
  • Bid dat Dereks onderwijs invloed zal hebben op de levens van veel gelovigen, en hen zal toerusten voor een vruchtbare bediening, in Macedonië en daarbuiten.