Shop Doneer

Reken af met je oude mens

Leestijd: 2 min.

Gisteren werd duidelijk dat genade en wet niet samengaan. We moeten NEE zeggen tegen de wet om genade te verkrijgen. In Romeinen 6:6 staat de bevrijdende tekst:

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Paulus zegt: Tot het moment dat deze oude natuur, deze Adamsnatuur, de rebel die de ‘oude mens’ wordt genoemd, ter dood is gebracht is, zullen wij slaven van de zonde zijn. Onze oude mens werd gekruisigd toen Jezus stierf aan het Kruis. Dat is een historisch feit. Je kunt daar niets aan veranderen, maar als je dit weet en gelooft, zul jij veranderen!

Ik ben opgegroeid in de Anglicaanse kerk in Engeland en ik dank God voor al het goede in de Anglicaanse kerk. Toch had ik er problemen mee, dat we iedere zondagmorgen om elf uur door iets heen gingen wat ‘openbare belijdenis der zonden’ wordt genoemd. Allerlei zonden werden dan beleden: dingen die we hadden gedaan en niet behoorden te doen en dingen die we hadden nagelaten terwijl we ze juist wel hadden moeten doen. Altijd ging ik dan weer de kerk uit met het vage gevoel dat ik op de een of andere manier anders of beter had moeten zijn. Maar ik veranderde niet en al spoedig ontdekte ik, dat ik de rest van de week dingen bleef doen die ik niet behoorde te doen en dingen die ik behoorde te doen, maar niet deed.

Op een bepaalde zondag vroeg ik mij dus af: wat voor nut heeft het deze dingen te belijden als ik weet dat ik ze toch blijf doen? Kom ik daardoor bij God in de gunst of wordt Hij er alleen maar bozer om? Een voorbeeld: Je zoontje komt naar je toe en zegt: ‘Sorry pap, ik heb de bloemen in de tuin vertrapt.’ Je vergeeft hem, maar je weet bij voorbaat dat hij het de volgende keer toch weer doet. Hoe voel je je daarbij? Niet gelukkig waarschijnlijk.

De enige uitweg is dat met de oude mens wordt afgerekend. Hij is een rebel. Gods oplossing is executie. God verbetert je oude mens niet, Hij leert hem niet ‘de gulden regel’. Hij stuurt hem niet naar de kerk, maar naar het kerkhof; je oude mens wordt ter dood gebracht. Het is genade van God dat de terechtstelling heeft plaats gevonden toen Jezus stierf aan het Kruis.


Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, wat een immense genade is het toch – en een onuitsprekelijk wonder – dat mijn oude mens door Uw offer aan het Kruis ruim 2000 jaar geleden, voor eens en voor altijd en zwijgen is opgelegd en zich niet meer kan laten gelden in mijn bestaan! Iedere dag wil ik leven door Uw Geest en in Uw waarheid, Heer. Dank U voor die rijkdom! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • Bid dat ons team goed overzicht houdt van het werk van DPM in Zweden en Finland. Ze willen graag meer boeken van Derek vertalen en samenwerken met hun partners om zijn onderwijs te verspreiden.
  • Bid dat meer mensen hier willen investeren in het werk van DPM in de oogstvelden van China, het Midden-Oosten, India, Afrika, Rusland en Oost-Europa.