Shop Doneer

Relatie met de Vader

Leestijd: 2 min.

Paulus zei tegen de Korinthiërs – die niet bepaald eersteklas-christenen waren – Want al deze dingen zijn er ter wille van u (2 Korinthiërs 4:15). Alles wat God doet, doet Hij om ons. Toch word je niet hoogmoedig als je dit werkelijk beseft; het maakt je juist nederig. Er is geen ruimte meer voor hoogmoed als je Gods genade in al Zijn volheid leert kennen.

Het is veelbetekenend, dat Jezus laatste woorden tot Zijn discipelen voor Zijn kruisiging, gingen over de relatie met God als onze Vader.

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt… (Johannes 17:25-26a)

Welke naam van God maakte Jezus hier aan hen bekend? Die van God als Vader! De Joden hadden God veertien eeuwen lang gekend als Jehova, maar de enige die Hem bekend kon maken als ‘de Vader’ was de Zoon. In dit laatste gebed, dat Jezus bad voor Zijn discipelen spreekt Jezus God zes keer aan met ‘Vader’.

Ik zal Hem bekendmaken …(Johannes 17:26 – in het Engels staat hier: Ik zal doorgaan Hem bekend te maken…) Jezus zei dat Hij zou doorgaan God als Vader te openbaren. Vervolgens komen we bij het doel van deze openbaring:

… opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. (vers 26b)

Ik begrijp dit als volgt: God heeft evenveel liefde voor ons als voor Jezus. Voor God betekenen we evenveel als Jezus zelf. Maar het omgekeerde geldt ook: omdat Jezus in ons is, kunnen we God op dezelfde manier liefhebben als Jezus Hem liefhad.

Dit is de uiteindelijke doelstelling van Jezus aardse bediening; ons te brengen in dezelfde liefdesrelatie als die er bestaat tussen de Vader en de Zoon. Dat heeft twee kanten: ten eerste houdt de Vader evenveel van ons als van Jezus. Ten tweede kunnen wij met dezelfde liefde antwoorden als die Jezus voor de Vader heeft.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit… (1 Johannes 4:18)

Als we de liefdesrelatie met God ontwikkelen, blijft er geen ruimte meer voor angst, schuld, onzekerheid of afwijzing. Misschien heb je ongelukkige herinneringen aan je aardse vader. Het was Gods bedoeling, dat iedere vader zou laten zien wie God is, maar veel vaders hebben hierin gefaald. Toch heb je nog altijd een hemelse Vader die van je houdt, die je begrijpt, die het goede van je denkt en het beste met jou voorheeft. Hij zal je nooit verlaten, Hij zal je nooit verkeerd verstaan en Hij zal nooit partij tegen je kiezen.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat er in de relatie met U geen enkele angst, schuld of afwijzing is, maar dat U mij liefhebt, met dezelfde liefde als die U hebt voor Jezus. Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik wil het wel aannemen. Ik wil, met de liefde van Jezus die in mij woont, ook U liefhebben. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

  • Bid om wijsheid van God bij het vaststellen van de verdere doelen en strategieën aan het eind van het jaar.
  • Bid om meer deskundige vertalers, zodat hun werk sneller en met zelfvertrouwen kan worden afgerond; bid ook om eenheid tussen de huidige vertalers en nieuwe werkers.