Shop Doneer

Roep om hulp

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 31

HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. (Psalm 30:3)
Eén van de dingen in de Bijbel waardoor ik altijd weer gezegend word, is de diepgaande eenvoud van het Woord van God. De Bijbel verklaart de diepste waarheden in de meest eenvoudige, korte bewoordingen.
Wat ik persoonlijk erg interessant vind in het bovenstaande vers, is dat de meeste woorden erin bestaan uit maar één lettergreep. En toch wordt er in die eenvoudige woorden een geweldige, levensgrote waarheid uitgedrukt!
Ik vraag me af of ieder die dit leest, zich wel realiseert wat het betekent dat God de Heelmeester is van Zijn volk… In Exodus, het tweede boek van de Bijbel, zegt Hij: ‘Ik ben de Heer, uw Heelmeester’: Ik ben de Heer, jullie dokter.
En in het Nieuwe Testament, in de brief van Jakobus, lezen we: ‘Is er iemand bij u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen, laten ze hem zalven met olie en voor hem bidden. Het gelovige gebed zal de zieke gezond maken’. Ga jij gebukt onder ziekte, druk, problemen, terwijl de Heer je graag wil verlossen? Heb je er dan al aan gedacht de Heer aan te roepen? Bedenk hoe eenvoudig die woorden zijn: ‘Ik heb tot U geroepen, en U hebt mij genezen’.
Ik wil het je aanraden. Ik zeg daarbij dat ik God dank voor artsen en verpleegkundigen en alle mensen die de zieken en zwakken helpen. Maar uiteindelijk is God de genezer. Waarom zou je niet je probleem bij Hem brengen? Ik heb dat al vaal gedaan en Hij heeft mij genezen. Ik geloof dat Hij dat ook voor jou wil doen.


Hemelse Vader, dank U wel dat door het krachtige bloed van Uw Zoon Jezus er voor elk van Uw kinderen genezing beschikbaar is! Als ik die op sommige momenten niet of nog niet ervaar, dan zal ik mij toch blijven vasthouden aan Uw belofte van voortdurende genezing! Amen.