Shop Doneer

Satan zal de volken verzamelen voor de oorlog

Leestijd: 2 min.

Welke dingen zullen er gebeuren in deze afsluitende fase, voordat het einde zal komen? De komende dagen kijken we naar Openbaring 20. Daarin we zullen zien hoe de laatste opstanding van alle overige doden in verband staat met de andere onderdelen van Gods plan voor de voltooiing van de duizendjarige heerschappij van Christus.

In Openbaring 20:7–10 beschrijft Johannes de laatste poging die satan ooit nog zal ondernemen om het gezag van God en Christus te weerstaan, en rebellie daartegen te bewerken. Dit zal gebeuren aan het einde van het millennium en wordt door Johannes beschreven als volgt:

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Johannes gebruikt hier de uitdrukkingen ‘de legerplaats van de heiligen’ en ‘de geliefde stad’ om de stad Jeruzalem te beschrijven en het gebied daaromheen. Gedurende de periode van het millennium zal Jeruzalem het aardse centrum zijn van Christus’ bestuur en Zijn regering over de volkeren van de aarde.

Gedurende deze periode zal satan als gevangene in de bodemloze put worden vastgehouden, maar aan het einde daarvan zal hij nog een zekere vrijheid krijgen, die lang genoeg is om zijn laatste rebellie uit te werken onder de volkeren. Dat zal zijn hoogtepunt vinden in een poging om Jeruzalem aan te vallen.

God zal echter tussenbeide komen met vuur vanuit de hemel; de rebellie zal totaal neergeslagen worden en satan zelf zal in de poel van eeuwig vuur worden geworpen en hij zal daar voor altijd gepijnigd worden, samen met het beest (de Antichrist) en de valse profeet. Deze beiden zullen reeds in de poel van vuur geworpen zijn ten tijde van Christus’ wederkomst op aarde en het begin van het millennium.

Gebed van de dag

Heer, wat is het toch een weldaad dat wij nu al mogen vallen onder Uw heerschappij en Uw regering, ieder in ons persoonlijke leven. Wat voel ik mij gezegend dat nu al de onuitsprekelijke vrede van U zelf regeren mag in mijn hart, mijn leven, en ook in mijn lichaam – of ik dat nu al ervaar of niet…! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AZERBEIDZJAN

Aangezien meer dan 89 procent van de bevolking moslim is, moeten de christenen in Azerbeidzjan fijngevoelig zijn. Bid voor het DPM-team dat momenteel bezig is met het ondertitelen van 10 video’s van Derek Prince met onderwijs over de fundamenten. Bid dat deze video’s door veel mensen bekeken zullen worden, en veel geestelijke groei zullen geven.

Weekvers: Openbaring 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander ​boek​ werd geopend, namelijk het ​boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.