Shop Doneer

satans nederlaag

Leestijd: 2 min.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:13-15)

De afgelopen weken lazen we waarom het Kruis centraal moet staan in ons leven. Vandaag bespreken we een andere reden die zo ontzettend belangrijk is, dat onze vijand zou willen dat we die nooit hadden ontdekt. Hij zal al het mogelijke doen om te beletten dat wij die reden aanvoelen, begrijpen of toepassen. Die reden is: het Kruis is de enige basis van satans totale nederlaag.

Door het Kruis heeft Christus satan een totale, permanente en onherroepelijke nederlaag toegebracht. Satan kan daar niets aan veranderen en kreeg het ook te laat in de gaten. Toen hij de dood van Jezus aan het Kruis had bewerkstelligd, was zijn eigen nederlaag direct een feit. Vanaf die tijd is hij voortdurend bezig deze waarheid te verdoezelen en aan het oog van de Kerk te onttrekken. Als wij tegen satan optreden op een ándere basis dan het feit dat Jezus hem door het Kruis verslagen heeft, dan lijden wij zelf de nederlaag, want hij is veel sterker en veel sluwer dan wij.

In de bediening van bevrijding van boze geesten ontdekte ik al snel dat demonen niet onder de indruk zijn van onze theologie en ook niet van ons kerkelijke label. Je kunt de boze machten vertellen dat je een pinksterchristen bent, of baptist, of gereformeerd, dat maakt allemaal niets uit... Maar als je tegen hen optreedt op grond van wat Jezus tot stand heeft gebracht aan het Kruis, dan is het werkelijk waar dat boze geesten geloven en sidderen. Vele malen heb ik demonen zien beven van angst op het moment dat ze geconfronteerd werden met de realiteit van de nederlaag die satan door het Kruis is toegebracht.


Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik als overwinnaar door het leven mag gaan, ongeacht uit welke denominatie of kerk ik kom. Mijn overwinning ligt in het feit dat U, Here Jezus, aan het Kruis al mijn tekortkomingen en zonden gedragen heeft. En zoals de tekst aan de Kolossenzen zegt, het handschrift dat tegen mij getuigde, heeft U aan het Kruis genageld. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ROEMENIË

We zijn nu bezig met het vertalen van de radio-uitzendingen van ‘De erfenis van Derek Prince’ in het Roemeens, en nemen ze dan op in een professionele studio. Tot nu toe zijn er 75 episodes beschikbaar! Bid dat dit project ongehinderd door zal gaan en dat de Roemeense christenen aangeraakt en gezegend zullen worden door deze boodschappen.