Shop Doneer

Schuilen bij God

Leestijd: 2 min.

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn ​levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn ​tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen.
Ik zal in Zijn ​tent​ ​offers​ brengen onder geschal van trompetten;
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.
(Psalm 27:1,5-6)

In veel psalmen spreekt David over zijn veiligheid bij God. Zo laat hij ons in Psalm 31 zien dat er bij God ook een plaats van bescherming is tegen alle aanvallen van de menselijke tong:

U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen. (Psalm 31:21).

Een andere vertaling zegt: U verbergt hen in de geheime plaats van Uw aanwezigheid tegen de samenzwering van mensen. Gij houdt hen veilig in een schuilplaats voor het getwist van tongen. (New American Standard Bible)

David spreekt hier over menselijke samenzweringen en laster. De oplossing die David daarvoor kent, is dezelfde als in Psalm 91, als hij spreekt over de 'beschutting' of 'schuilplaats' van God. David wist dat het ging om een schuilplaats, verborgen en geheim, die alleen te vinden is voor wie hem weten te vinden. Hij benadrukt dat het erom gaat verscholen te zijn in die geheime plaats. Hier ben je veilig, niet langer blootgesteld aan de laster en de samenzweringen van mensen. We zagen al dat God het in het gericht voor ons zal opnemen tegen iedere tong die zich tegen ons keert, maar bovendien mogen we ons verbergen in de gerechtigheid van Christus, als we worden aangevallen met laster en negatief spreken van mensen. Op het moment dat we gaan terugvechten met dezelfde wapens die de vijand tegen ons gebruikt, proberen we ten diepste onszelf te rechtvaardigen. Op dat moment zijn we niet langer verborgen in de gerechtigheid van Christus. Door in onze eigen kracht terug te vechten, zijn we onze bedekking en bescherming in Christus kwijt. Alleen al de zinsnede 'onszelf rechtvaardigen' laat zien dat we dan niet meer in Christus verborgen zijn, we bekleden ons niet meer met Zijn rechtvaardigheid, maar we rechtvaardigen onszelf. In plaats daarvan moeten we verborgen blijven in Gods schuilplaats, omhuld met de mantel van Jezus' gerechtigheid.

We hebben nu allerlei vormen gezien van druk op ons gevoel van veiligheid: angsten, bezorgdheid, ontmoediging, kritiek en laster; die zullen we allemaal op enig moment wel tegenkomen. Maar we moeten leren op de juiste manier te reageren. Laat deze vijanden je beter maken en niet bitter. Laat ze bijdragen aan Gods plan met je leven. Iedere keer dat je deze vijanden tegenkomt, trek je je terug in de geheime plaats bij God. Dat is waarom God toestaat dat ze komen, want Hij wil ons brengen in die verborgen, diepe gemeenschap met Hem.

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat een wonder is het toch dat ik in U veilig ben, beschermd tegen elke tong die mij veroordeelt en elk wapen dat de 'lasteraar' tegen mij smeedt. Dank U Heer, dat U alle veroordeling en beschuldiging op Zich nam en onderging, zodat ik vrij van die dingen mag leven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

We hopen deze maand de nieuwe vertalingen van De eindtijd, wat gaat er gebeuren? en Verzoening te drukken. Bid dat beide boeken een grote zegen voor de Kroatische gelovigen zullen zijn, en hen helpen hun toewijding aan Christus te versterken