Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Slordige agapè

Leestijd: 2 min.
Thema: De eerste mijl

Heel wat kinderen van God hebben een verkeerde voorstelling van Bijbelse liefde. Dat is namelijk niet een liefde die zich kenmerkt door sentiment, religieuze dooddoeners en honingzoete opmerkingen. Iemand heeft dat soort onbijbelse surrogaatliefde wel eens gekarakteriseerd als nep-agapè of ‘slordige agapè’. Slordig omdat die liefde niet echt en blijvend omziet naar de ander, maar hierin juist onachtzaam is en alleen maar let op de buitenkant. De apostel Johannes waarschuwt hier expliciet tegen:
laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid (1 Johannes 3:18).
Echte Bijbelse liefde uit zich allereerst in daden, niet in woorden. In het boek Ruth zien we een duidelijk verschil tussen het gedrag van Naomi’s beide schoondochters: Toen verhieven zij opnieuw hun stem en weenden, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vast (Ruth 1:14).
In deze situatie zien we beide voorbeelden geschetst: Orpa toonde haar liefde met een kus; maar Ruth bewees haar liefde met daden - zij bleef bij haar schoonmoeder en stond haar bij in het uur van nood.
In een crisissituatie, als het water me aan de lippen staat, doet het er niet zoveel toe wie me een kus geeft. Ik wil weten wie me bijstaat en wie bij me blijft door de moeite heen. Het boek Spreuken laat ook een heldere waarschuwing horen op dit gebied:
Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. (Spreuken 27:5-6)
De Willibrordvertaling brengt het zo mogelijk nog helderder naar voren:
Een duidelijke berisping is beter dan liefde die verborgen blijft. De wonden door een vriend geslagen zijn een teken van zijn trouw, maar de kussen van een vijand zijn bedrieglijk. (WV)
Zogenaamde liefde vleit ons met zoete woorden op het moment dat alles van een leien dakje gaat, maar ze laat ons in de steek als de nood aan de man is. Echte liefde zal ons echter onder alle omstandigheden de waarheid zeggen en zo nodig bestraffen, ook al doet het pijn. Maar ze zal ons in moeilijke omstandigheden niet in de steek laten.

Lieve Heer, vandaag wil ik U in de eerste plaats danken dat U zo’n echte vriend bent, die mij door Uw Woord steeds weer een spiegel voorhoudt en mij de waarheid zegt als dat nodig is. Ook wil ik U vragen: maak mij voor anderen een trouwe vriend die niemand verraad met een kus, maar die echt is en trouw blijft, dwars door moeite heen. Amen.