Shop Doneer

Sozo - Redding betekent ook genezing

Leestijd: 2 min.

We zullen nu gaan kijken naar een aantal gedeelten uit het Nieuwe Testament, waar het woord voor 'redden' vertaald is als 'genezen' of 'gezond maken'. Het Griekse woord voor 'redden' is sozo. Alle andere woorden voor 'redding' hebben dezelfde stam. In een flink aantal Nieuwtestamentische Schriftgedeelten is het werkwoord sozo gebruikt voor lichamelijke genezing. Het probleem is echter dat vertalers dit woord niet altijd consequent vertalen met 'redden', waardoor de prachtige waarheid dat lichamelijke genezing een integraal onderdeel is van onze redding, wordt vertroebeld.

We beginnen in Mattheüs 9:21-22 met het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die Jezus' mantel aanraakt en vervolgens bang is om dit te bekennen. U moet zich bedenken dat een bloedvloeiende vrouw in de heersende cultuur beschouwd werd als onrein, en daarom niemand mocht aanraken, omdat anders de aangeraakte persoon ook onrein zou worden. Door Jezus aan te raken, overtrad de vrouw die regel. Dit is de reden - en niet verlegenheid, zoals vaak wordt gedacht - dat ze bevend naar voren kwam toen werd gevraagd.

want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. (Mattheüs 9:22)

Het woord dat hier door zowel de bloedvloeiende vrouw als Jezus gebruikt wordt, is sozo. Lukas 8:47-48 geeft zelfs nog dieper inzicht in de gebeurtenissen rond de bloedvloeiende vrouw:

Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

Ook in het Lukas-evangelie staat voor het vertaalde woord 'behouden' eigenlijk het woord sozo, oftewel 'gered', terwijl uit haar getuigenis blijkt dat ze lichamelijke genezing heeft ontvangen. Ook Jezus ziet lichamelijke genezing dus als onderdeel van onze redding! We zullen nu Markus 6:56 lezen:

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.

Ook hier woord het Griekse woord sozo gebruikt voor 'werden gezond'!

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat wat U betreft lichamelijk gezond worden een onderdeel is van onze redding. Dank U wel dat toen U aan het kruis hing, Uw kostbare bloed vloeide om ons te redden van zonde, maar ook van ziekte! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.