Shop Doneer

Stromen van levend water…

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 213

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
(Romeinen 5:5)
Stromen van levend water…
Het is Gods bedoeling dat de eerste ervaring van bovennatuurlijke liefde, die bij de wedergeboorte wordt ontvangen, daarna sterk gaat toenemen en zich gaat uitbreiden door de doop in de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus in de passage die wij al citeerden, in Romeinen 5:5:
...de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Opnieuw is het woord dat Paulus hier gebruikt voor goddelijke of bovennatuurlijke liefde: agape. Het werkwoord dat hij ermee verbindt – ‘is uitgestort’ - staat in de voltooid tegenwoordige tijd. Het gebruik daarvan wijst op iets wat zijn beslag al heeft gekregen en wat compleet is, zoals dat in het Grieks gebruikelijk is. De betekenis daarvan is, dat in deze ene daad van het dopen van de gelovige in de Heilige Geest, God in het hart van de gelovige alle volheid van de goddelijke liefde heeft leeggestort. Niets is achtergehouden, alles is uitgestort…
Door deze ene ervaring is de onmetelijke overvloed van Gods genade ter beschikking gekomen van de gelovige, zonder beperking en zonder reserve. Daarna hoeft de gelovige niet te zoeken naar nog méér van Gods liefde; hij hoeft alleen maar datgene te aanvaarden wat hij al in zich ontvangen heeft, zich erin verheugen en het laten uitwerken.
Als de Geestvervulde gelovige God vraagt om meer van Zijn liefde, dan is hij als een man die aan de oever van de Mississippi of de Amazonerivier woont en op zoek is naar een andere waterbron. Het is duidelijk dat zo iemand al oneindig veel meer tot zijn beschikking heeft dan hij ooit nodig zal hebben. Alles wat hij moet doen, is gebruik maken van de hoeveelheid die hem al ter beschikking is gesteld.
Op dezelfde manier zegt Jezus in Johannes 7:38-39, dat de Geestvervulde gelovige in zichzelf niet slechts één rivier, maar ‘stromen van levend water’ - stromen van goddelijke genade en liefde - in zich heeft, oneindig meer dan in het leven van die gelovige ooit nodig zal zijn.
Hemelse Vader, dank U wel dat rivieren van bovennatuurlijke liefde in mijn hart zijn uitgestort en dat U mij helpt om hiervan rijkelijk uit te delen aan anderen. Help mij om de vele dorstige mensen die U in mijn leven op mijn weg brengt, aan die goddelijke agape-rivier te laven. Amen.