Shop Doneer

Ten tijde van strijd

Leestijd: 2 min.
Uw volk is zeer gewillig
op de dag van uw strijd,
(KJV: uw veldslag)
getooid met heilig sieraad;
uit de schoot van de dageraad
is de dauw van uw jeugd.
(Psalm 110: 3)
God is een God van veldslagen. Dat benadrukt de psalmdichter in dit lied weer eens opnieuw; onze God is een 'Man van oorlog'. Eén van Zijn belangrijkste titels is 'Heer der heerscharen', wat betekent 'Heer van de legers'. Hij verscheen aan Jozua als de overste van het leger des Heren.
De Bijbel openbaart dat de tijd waarin wij leven zal eindigen met een enorm conflict tussen de legers van God en de legers van satan. Om die reden verzamelt God nu al zijn legers. David kijkt vooruit naar deze dag en zegt:
Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw strijd. Een letterlijke vertaling van het eerste deel zou zijn: 'Uw troepen zijn offers van vrije wil...'
God vraagt ons in deze tijd niet om offers - niet ons geld, onze talenten of onze tijd. Nee, Hij wil maar één ding: onszelf. Wij zèlf moeten vrijwillige offeranden zijn. In Psalm 51 zegt David het als volgt: **...de offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God (Psalm 51:19). Vanuit die hartshouding vormen wij Gods geestelijke leger.*
David schildert dit leger in Psalm 110 vervolgens met een prachtige beeldspraak. Het leger komt voort uit de
schoot van de dageraad; het wordt geboren uit de duisternis en verdrijft die door Gods licht aan te steken, zoals de dageraad geboren wordt uit de nacht en die nacht vervolgens verdrijft. In heilige feestdos schittert het als de dauw waarin de opgaande zon haar glans weerspiegelt.
Wat is zuiverder of mooier dan een dauwdruppel die door de eerste zonnestralen wordt aangeraakt? Zó is het leger dat God op dit moment bij elkaar verzamelt. Vanuit de duisternis van het verleden komt een nieuwe dag, een dag van geboorte en van strijd.
Jonge mannen, in de dauw van hun jeugd, worden opgeroepen: Breng niet een offerande, breng je eigen leven als offer; leg je leven neer al een vrijwillig offer aan God, juist ten dage van strijd.
** Juist als er moeite en aanvechting is in je leven, en je weet niet of je de strijd wel kunt winnen, juist
dan is het moment om je leven over te geven. Leg alles wat je hebt en al wie je bent als jouw persoonlijke offer in de handen van de grote Overwinnaar - juist dan kan en zal Hij voor je strijden, en zul je dieper begrijpen dat jouw leven in handen is van de ultieme heerser van de hemelse legers. Uit alle tumult kom jij naar boven als overwinnaar in Hem, omdat Hij de overwinning al voor je heeft behaald - ook voor jou!*

Mijn antwoord in geloof:
Heer Jezus, ik prijs U als Heer van de hemelse legers - Jaweh Tsebaoth - die ook mij de overwinning schenkt! Dank U wel! Zoals U Zich totaal overgaf en alles offerde, mag ook ik vandaag in diezelfde overgave gaan staan en delen in Uw overwinning... Amen.