Shop Doneer

Tijd en stilte

Leestijd: 1 min.
We zijn toe aan de volgende twee vereisten om Gods stem te verstaan, namelijk 'tijd' en 'stilte'. Ook deze twee woorden lijken welhaast verbannen uit onze moderne cultuur. Veel mensen voeren een constant gevecht om aan deze twee zaken toe te komen: tijd en stilte. Toch komen deze begrippen in het boek Psalmen vaak voor, als gesproken wordt over luisteren naar God. In Psalm 46:11 bijvoorbeeld: Wees stil, en weet dat Ik God ben... (NIV) Vanuit de stilte horen we Gods stem. Een alternatieve vertaling van dit vers zegt het volgende: ,,Staak de strijd en erken dat ik God ben" (NBV) en weer een andere zegt: ,,Laat af... (NBG)''. Dit laatste mag je interpreteren als: ,,Laat los, ontspan je, en weet dat Ik God ben". Als we dit alles samenvoegen lezen we: ,,Wees stil en weet... Staak de strijd en weet... Laat af en weet...". Wat voor opdracht ligt hier voor jou in? Ik voel me gesommeerd om mijn mond te houden en te ontspannen, en dat kost tijd. Als we de tijd nemen om te wachten op God, dan zullen we Zijn stem vaak verstaan. God spreekt echter niet altijd op het eerste moment dat wij bereid zijn om te luisteren. Psalm 62:2 zegt: Mijn ziel wacht in stilte op God alleen (NASB).
Dit zijn overweldigende woorden... Laat ze eens doordringen: ,,Mijn ziel wacht in stilte op God alleen". Wachten kost tijd. Wachten betekent de tijd nemen voor een ontmoeting met één Persoon: God alleen! In het zesde vers van dezelfde Psalm roept David zijn eigen ziel op tot dit soort wachten:
Mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting (NBG). Heb je dat ooit wel eens tegen je eigen ziel gezegd? ,,Mijn ziel, keer je stil tot God"? Wachten in de stilte betekent: Je eigen ziel - dus je wil, je verstand en je gevoel - zwijgt en je neemt een houding aan van aandacht, eerbied, stilte en ontspanning. Ons hart en onze gedachten zijn gericht op God.


Heer, wilt U mij leren om te ontspannen, los te laten wat me bezighoudt, de strijd te staken. Help mij om uw Geest te laten regeren over mijn wil, mijn verstand en mijn gevoel, en daarmee tot in het diepst van mijn wezen te weten: U bent God! Ik geef mijzelf helemaal aan U over en neem tijd om U te ontmoeten. Amen.