Shop Doneer

Tijd voor gebed

Leestijd: 2 min.

Laten we nog eens kijken naar wat Paulus zegt aan het einde van Romeinen 12, en dit plaatsen in de context van agape-liefde:

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (vers 21)

Aan het slot van dit boekje wil ik iets vertellen wat je goed in gedachten moet houden. Het kwade dat we in de wereld ondervinden, is zo sterk dat er maar één kracht sterk genoeg is om het te overwinnen, en dat is het goede. Tenzij we naleven wat ons in Romeinen 12 wordt geleerd, zullen we overwonnen worden door het kwade. Met wat voor soort kwaad we ook geconfronteerd worden, we moeten altijd reageren met de overeenkomende vorm van het goede.

Een geliefde broeder in de Heer die mij heel dierbaar is geworden, Loren Cunningham (mede-oprichter van Jeugd met een Opdracht, red.) leerde zijn luisteraars op het kwade te reageren in de tegenovergestelde geest. Als je haat ontmoet, reageer dan met liefde. Als je kritiek ontmoet, reageer dan met lof. Als je bitterheid ontmoet, reageer met vriendelijkheid en vergeving. Oftewel: Overwin het kwade door het goede.

Dat is de manier om te overwinnen. Op het terrein van deze agape-liefde bevindt zich de weg om te komen tot de opdracht "Wees volmaakt".

In mijn bediening heb ik vaak gezegd dat het voor mij nooit voldoende was om simpelweg fijne preken te houden. Ik wil mensen altijd de gelegenheid geven om te reageren. Die gelegenheid wil ik nu expliciet maken.

Ik weet zeker dat je bij het lezen over deze bouwstenen bent uitgedaagd tot een leven waar God vreugde in schept en dat je naar de volwassenheid leidt. Het kan zijn dat je je aan het eind van deze studie te zeer uitgedaagd voelt, misschien zelfs enigszins ontmoedigd, omdat het je niet lukt. Zoals eerder gezegd: het is onmogelijk om God vanuit je eigen kracht te behagen. Dat kan alleen door genade.

Ik nodig je uit om je nu, aan het slot van dit boekje, daarop te richten. Je kunt erop vertrouwen dat de genade van God je zal helpen. Laten we dit onderwijs besluiten door de Heer te vragen om Zijn hulp. Met wat je hier en nu bidt, begin je aan een weg die je leven voorgoed zal veranderen. God zegene op je weg voorwaarts.

Gebed van de dag

Lieve Heer, Ik heb al dit onderwijs gevolgd, en ik heb aandacht gegeven aan al de bouwstenen die ik nodig heb om volwassen te worden in U. Ze liggen allemaal buiten mijn vermogen, dus ik wend mij tot U. Ik leg mijn leven nu in Uw handen, en ik vertrouw op U voor de resultaten. Help mij en bekrachtig mij, nu ik me erop richt om voorwaarts te gaan in Uw ultieme wil voor mijn leven. In Jezus' Naam. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.