Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Toch liefhebben... in Zijn kracht!

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De zesde bouwsteen: Broederliefde
We zijn nu toegekomen aan de zesde bouwsteen: broederliefde. Wie zijn onze broeders? Onze medegelovigen. Met andere woorden, we richten ons in dit hoofdstuk op onze liefde voor medechristenen.
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien gemakkelijker dan sommige van de andere bouwstenen die we al bestudeerd hebben. Ik geloof echter dat hoe verder we komen in dit proces van 'ver-volmaking', hoe moeilijker het wordt... Misschien bemoedigt je als ik vertel dat het voor mij een grote opluchting was toen ik me realiseerde dat het niet altijd gemakkelijk is broederliefde te betonen. We gaan er vaak van uit dat we allemaal onze medechristenen sowieso wel liefhebben, maar zo is het in de praktijk lang niet altijd.
Als je misschien nog een vrij jonge gelovige bent, zal één van de moeilijkste beproevingen die je ooit zult ondergaan in je wandel als christen, de manier zijn waarop je door sommige medechristenen wordt behandeld. Eerst denk je dat ze allemaal van je zullen houden, je vriendelijk behandelen, eerlijk tegen je zijn, en nooit achter je rug over je zullen praten.
Jammer genoeg is dat niet zo, en het kon wel eens heel anders lopen dan je verwacht. Verrassend genoeg moeten we hen nog steedsliefhebben, ook als we misschien slecht behandeld worden. Laten we realistisch zijn - het is niet altijd gemakkelijk om een liefdevolle houding te hebben. Daarom wil ik deze woorden van David lezen in Psalm 55. Deze woorden wil ik je op het hart drukken, in het bijzonder als je een jonge gelovige bent die moeite heeft met de manier waarop je behandeld bent door oudere christenen. Je moet hen nog steeds liefhebben, en dat is de beproeving. Luister eens naar de ervaringen van David in Psalm 55:
Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis! (Psalm 55:13-15)
David zegt tegen iemand die dicht bij hem staat: "Jij bent degene die me heeft verraden. Jij bent degene die achter mijn rug over me gepraat heeft. Jij bent degene die me heeft laten vallen."
Als je je ooit verraden hebt gevoeld door iemand op wie je vertrouwde, dan weet je hoe pijnlijk dat is. Vertel me niet dat het niet zo is - het doet wel degelijk pijn.
Maar ik zeg het nog een keer: we moeten hen nog steeds liefhebben. En God heeft dit mogelijk gemaakt door de wedergeboorte.

Heer, dank U wel dat U mij opnieuw geboren doen worden in Christus. En dat ik in Zijn kracht kan opstaan uit de as van verdriet en teleurstelling. Ik prijs Uw naam voor vreugdeolie in plaats van rouw! Halleluja! Amen.