Shop Doneer

Trouw in het kleine

Leestijd: 2 min.

In 2 Petrus 1:5-7 benoemt de apostel zeven opeenvolgende fasen in de vorming van een christelijk karakter:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde (voor iedereen).

Petrus begint met de waarschuwing dat er inzet (In het Engels staat hier ‘diligence’, wat ook wel toewijding betekent) voor nodig is om dit proces met succes te doorlopen. In 2 Timotheüs 2:6 spreekt Paulus op een andere manier over hetzelfde principe: De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Zonder ijver, zonder hard werken, kan het karakter van een christen zich niet goed ontwikkelen.
Het proces dat Petrus beschrijft, kan vergeleken worden met het zaadje van een appelboom dat uitgroeit tot een rijpe appel. Het zaad is Gods Woord dat in het hart is geplant. Dit zaad brengt geloof voort. Geloof is het onmisbare uitgangspunt voor de verdere groei, die in zeven achtereenvolgende fasen plaatsvindt.

In 2 Petrus 1:5 vinden we de eerste fase: deugd. In de Engelse vertaling bestaat naast ‘deugd’ nog een andere uitdrukking die we in het Nederlands kunnen vertalen met ‘morele uitmuntendheid’ of ‘ethisch onberispelijk zijn’. Maar het oorspronkelijke Griekse woord stond niet alleen voor moreel of geestelijk uitmunten. Het werd ook gebruikt voor allerlei alledaagse aspecten van het leven; pottenbakken, een schip besturen, of fluit spelen bijvoorbeeld. Ik geloof dat in het Nieuwe Testament het woord ‘uitmuntendheid’ ook niet alleen betrekking heeft op geestelijke zaken, maar even zeer op alle mogelijke dagelijkse bezigheden.

Een leraar die tot Jezus komt zou een ‘uitmuntende’ leraar moeten worden. Een verpleegkundige zou een uitstekende verpleegkundige moeten zijn. Een christelijke zakenman zou voortreffelijk moeten zijn in zijn vakgebied en ethiek. In het leven als christen is geen ruimte voor onverschilligheid of luiheid op welk gebied dan ook. Zelden of nooit geeft God iemand die (door laksheid of luiheid) mislukt is in zijn wereldse taken, een succesvolle geestelijke bediening.

Jezus zegt in Lukas 16:10: Wie trouw is in het minste (het alledaagse, het 'aardse'), is ook in het grote (het geestelijke) trouw.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat Uw Heilige Geest mij toerust en aanmoedigt om trouw en accuraat te zijn in de kleine dingen. Dank U voor dat prachtige aspect van de vrucht van Uw Geest die zelfdiscipline heet; een vastberadenheid en getrouwheid die U mij geeft, en waarvoor ik altijd U de eer zal geven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ARMENIË

  • Onlangs zijn meer dan 30 audio boodschappen vertaald en opgenomen. Als gevolg daarvan hebben in korte tijd ongeveer 75.000 luisteraars ze gehoord, voornamelijk jonge mensen.
  • Er zijn twee nieuwe boeken uitgegeven: ‘Betaald met bloed’ en ‘Waar het hart vol van is’. Bid dat meer jonge mensen met deze titels kunnen worden bereikt.

ZENDINGSBERICHT ARMENIË

De Armeense app is heel actief en zendt dagelijks boodschappen van DPM uit tijdens deze coronacrisis. Ons team werkt als vrijwilligers met het brengen van maaltijden naar de ouderen en behoeftigen in onze stad. Op deze manier hebben we toestemming op straat te zijn. Samen met elke maaltijd geven we de mensen een exemplaar van ‘De Omwisseling’, dat speciaal voor dit doel is vertaald. Vóór deze crisis waren we voornamelijk gericht op de jongere generatie, maar nu gaat ons hart uit naar de oudere mensen, die extra kwetsbaar en eenzaam zijn. We willen een boodschap van hoop met hen delen en hen laten weten dat ze niet alleen zijn.