Shop Doneer

Twee soorten eenheid

Leestijd: 3 min.

We studeren nog wat verder op het unieke aspect van Gods wezen, dat Hij zowel één is als meervoudig. Om dit beter te begrijpen, moeten we ons realiseren dat er twee verschillende Hebreeuwse woorden zijn voor één. Het ene is yachid en het andere is echad.

Yachid betekent ‘hetgeen absoluut alleen en uniek is’. Dit woord komt bijvoorbeeld voor in Genesis 22:2, waar de Heer tegen Abraham zegt:

Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt. (Genesis 22:2)

Hier wordt het woord ‘enige’ gebruikt, yachid, want Abraham had alleen díe zoon, geboren uit zijn eigen lichaam. Dit woord wordt ook gebruikt in Psalm 25:16, waar de Psalmist zegt:

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.

Het woord ‘alleen’, yachid, betekent ‘helemaal in je eentje’. Aan de andere kant betekent het woord echad een ‘samenvoeging van verschillende elementen’. Deze betekenis komt op veel plaatsen in het Oude Testament naar voren. Bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk van Genesis, waar God de aard van het huwelijk weergeeft en de eenheid tussen Adam en Eva beschrijft. Hij zegt daar:

Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. (Genesis 2:24)

We zien hier twee, die verenigd worden tot één, echad. Dit beschrijft dus een eenheid die bestaat uit meerdere elementen die zijn samengebracht tot één.

Toen de verspieders gingen kijken in het beloofde land, kwamen ze bij het dal van Eskol. In Numeri 13:23 staat dan:

In het Eskoldal aangekomen, sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen. (Numeri 13:23)

Het woord ‘één’ is in de Hebreeuwse tekst het woord echad. Het was één tros, maar ze bestond uit vele druiven.

In Richteren 20 staat ook nog een veelzeggende uitspraak die de betekenis van echad dichterbij brengt. Er woedde een burgeroorlog tussen de stammen van Israël en dan staat er in vers 11: Zo sloten de Israëlieten zich aaneen om als één man tegen Gibea op te trekken. Hier zien we opnieuw het woord één, echad. Er was sprake van vele duizenden mensen, maar niettemin waren ze een eenheid en trokken op ‘als één man’.

Het laatste voorbeeld dat ik wil noemen vinden we in Ezechiël, waar God in een visioen tegen hem zegt dat hij twee stokken moet pakken en er de namen van de twee delen van Israël op moet schrijven:

Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: ‘Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.’ Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: ‘Jozef’- dat is het stuk hout van Efraïm – ‘en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is.’ Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. (Ezechiël 37:16-17)

Ook hier wordt het woord echad weer gebruikt. Maar we zien duidelijk dat het oorspronkelijk ging om twee stokken. Samengevoegd vormden ze een eenheid en werden beschreven als één stuk hout.

Nu, al deze voorbeelden helpen ons het soort ‘eenheid’ te begrijpen dat met het woord ‘Elohim’ wordt aangeduid. Het is een eenheid die eigenlijk een fusie is, een verbond, een volmaakte eenwording – die echter bestaat uit meer dan ‘eenheid’. Het is een geheimenis.

Gebed van de dag

Vader, dank u wel dat ik mij mag berusten in het feit dat u Elohim bent.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.