Shop Doneer

Tweerichtingsverkeer

Leestijd: 2 min.
Tegenover de goedertierene toont U zich goedertieren,
tegenover de oprechte man oprecht.
Tegenover de reine toont U zich rein,
maar tegenover de valsaard een Strijder.
(Psalm 18: 26 - 27)
David leert ons hier een sterk, altijd geldend principe over Gods relatie met ons: de manier waarop wij God benaderen, bepaalt de manier waarop Hij, op zijn beurt, met ons omgaat. David beschrijft vier karaktereigenschappen: getrouwheid, onberispelijk zijn, reinheid en 'valsheid' of slechtheid.
Zoals ik het begrijp, roept onze houding naar God bij Hem een aspect van Zijn karakter tevoorschijn dat met onze houding overeenstemt. Willen wij Gods trouw ervaren? Dan moeten wij van onze kant trouw zijn naar God. Als wij trouw zijn naar Hem, zal Hij meer dan getrouw zijn naar ons. Zowel de Bijbel als de ervaring bevestigen overigens dat God van nature trouw is. Hij beloont iedere daad of handeling die voortkomt uit oprecht geloof (in de Bijbel is geloof overigens nauw verbonden met trouw!), hoe klein of onopvallend die daad ook is.
Op basis van ons geloof en onze trouw, zullen we merken dat zich nog twee karaktereigenschappen gaan ontwikkelen in ons leven. David noemt ze hier: oprechtheid en reinheid. Het bijvoeglijk naamwoord oprecht kan ook vertaald worden met 'zuiver', 'perfect' of 'onberispelijk'. Wanneer wij oprecht en rein zijn in onze relatie met God, dan houdt dat in dat we niets voor Hem verbergen en niets voor Hem achterhouden. Het betekent ook dat we afstand doen van alles wat Hem verdriet doet of krenkt.
De mate waarin wij onszelf voor God openstellen, bepaalt de mate van Gods volheid die Hij in ons leven kan uitgieten. Als er van onze kant geen voorbehoud is, dan zal dat er ook van Gods kant niet zijn.
Maar dan staat daar in ons psalmvers van vandaag die laatste waarschuwing: ..maar tegenover de valsaard (toont U zich) een Strijder. Ik heb mensen ontmoet die zichzelf ervan hadden overtuigd dat ze God konden bewegen om deelgenoot te worden in hun eigen verkeerde plannen.
Maar zo werkt het nooit! God blijkt veel scherpzinniger te zijn dan zij. Misleid jezelf niet: God laat niet met zich spotten; want
wat de mens zaait, zal hij ook oogsten (zie Galaten 6:7).

Mijn antwoord in geloof:
Vader, dank U wel dat U mij waarschuwt om me nooit te laten misleiden door mijn arglistige mensenhart (zie Jer. 17). In dat opzicht wil ik altijd in de eerste plaats U volgen, niet mijn hart. Help mij om door mijn houding naar U ruim baan te maken voor Uw zegen en genadevolle houding naar mij. Ik prijs U om Uw goedheid. Amen.