sluit
Shop Doneer

Twijfel niet aan Gods liefde

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we het bewijs van Gods liefde voor ons. Ik ontmoet vaak christenen die niet zeker weten of God hen liefheeft. De twijfel of God je liefheeft, zal nooit verdwijnen als je je niet realiseert in welke toestand je verkeerde voordat Christus jouw leven redde. God zal je op geen enkele andere basis innerlijke rust en vrede geven. Dit is de enige basis.

Je vertrouwt wellicht op de steun van een vriend, of de hulp van een voorganger, of op iemand die je verzekert dat je geliefd bent. Vroeg of laat zal God deze zekerheden uit je leven wegnemen, omdat Hij niet wil dat je liefde op iets anders gebaseerd is dan het offer van Jezus aan het Kruis. Misschien bevind je je in een duistere periode en vraag je je af wat er aan de hand is, waarom je zoveel moet lijden. In die duisternis zal God slechts op één ding licht werpen: op het Kruis. Dat is alles wat je weten moet.

Ons probleem is dat we te veel weten. God wil ons op het punt brengen waar we nog maar één ding weten: dat Jezus voor ons stierf. Over deze liefde schrijft Paulus in Romeinen 8:35-36:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

Dit zijn de woorden van Gods volk: ‘Wat er ook gebeurt, wij kunnen niet gescheiden worden van de liefde van Christus.’ Als je niet zeker weet of je ditzelfde kunt belijden, doe je er goed aan je geestelijke toestand goed te onderzoeken. Want dit besef is noodzakelijk om je door iedere omstandigheid van het leven heen te helpen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, dat niet de dood, ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte, of diepte, of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere. (vers 37-39)

Dit is de climax van de tocht in de brief aan de Romeinen: onafscheidelijke, eeuwige vereniging met Jezus Christus en voor altijd blijven in Zijn liefde.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik in de Heer Jezus inderdaad meer dan overwinnaar ben en dat werkelijk niets, geen enkele omstandigheid, ziekte, moeite of verdriet, mij ooit zal kunnen scheiden van Uw liefde, die U voor eens en voor altijd aan mij bewezen heeft. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

RUSLAND

Bid om bemoediging en zalving van de Heer voor onze vertaler en redacteur die de vertaling en uitgave van Koers houden in de storm voorbereiden.