sluit
Shop Doneer

Uit de vallei der wanhoop

Leestijd: 4 min.

De afgelopen dagen zagen we dat de kruisdood van Jezus een offer was en dat Jezus als hogepriester zichzelf door de Heilige Geest als offer aanbood aan God. Door dat offeren van zichzelf heeft Hij de zonde voor eeuwig weggedaan. Ook vertelde ik dat ik persoonlijk de Heer leerde kennen vanuit een achtergrond die niet bekend was met het onderwijs van de Bijbel, of de waarheden over redding en verlossing. Bovendien benaderde God mij hierin niet - conform mijn achtergrond - op intellectuele basis. Hij gooide me gewoon in het diepe en zei: ,,Zwem!'' Ik was gedoopt in de Heilige Geest voordat ik zelfs maar wist dat er een doop in de Heilige Geest bestond - en voordat iemand me kon waarschuwen...

Dit bracht me ertoe de Bijbel te gaan bestuderen en tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat de Bijbel een waar, relevant en actueel boek is. Vanaf dat moment werd ik onafscheidelijk van mijn Bijbel en las ik er voortdurend in om verklaringen te vinden voor de dingen die ik zag gebeuren in mijn leven.

Dit alles gebeurde terwijl ik als dienstplichtig soldaat diende in het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog (vrijgesteld van gevechtsinzet wegens gewetensbezwaar). Kort daarna werd mijn eenheid naar het Midden Oosten gestuurd, waar ik drie jaar lang dienst deed als medisch verzorger in de woestijnen van Egypte en Libië. Ik bleef bij mijn eenheid tijdens de grote strijd bij El Alamein, maar daarna ontwikkelde zich - beginnend vanaf mijn rechterteen - een huidziekte, met name op mijn handen en voeten. Diverse doktoren gaven mijn ziekte verschillende namen en iedere keer kreeg de diagnose een langere naam, maar geen van de dokters kon genezing bieden. Omdat ik niet meer in staat was om laarzen te dragen, werd ik ontslagen uit mijn eenheid en verbleef het hele daaropvolgende jaar in militaire ziekenhuizen in Egypte. Nu zou ik niemand een jaar in welk ziekenhuis dan ook aanbevelen, maar een militair hospitaal in het warme, stoffige Egypte is wel het laatste wat ik iemand zou toewensen!

Wekenlang lag ik in een ziekenhuisbed. Ik wist dat ik gered was, had de Heilige Geest ontvangen en had ontdekt dat de Bijbel werkelijk waar is. Tot zover was ik gekomen. Over ander onderwijs of andere bronnen beschikte ik niet. In zekere zin nam God de taak over en onderwees mij nu Zelf. Ik lag in bed en zei dag in dag uit tegen mezelf: ,,Ik weet dat als ik geloof had, dan zou God me genezen.'' Maar mijn eerstvolgende gedachte was altijd: ,,Maar ik heb geen geloof!'' Ik bevond me in wat John Bunyan beschrijft als 'het moeras van vertwijfeling, de vallei der wanhoop'. Dit alles vertel ik u om goed duidelijk te maken dat de kracht van het kruis niet zomaar wat theorie is, noch het product van vernuftig theologisch denkwerk. Het is een tastbaar feit, op basis van ervaring. Het werkt. Terwijl lag te somberen, kreeg ik een klein boekje in handen met de titel: 'Genezing uit de hemel'. Het was geschreven door een arts, Lilian Yeomans, die aan een ongeneeslijke ziekte leed en daardoor verslaafd was geraakt aan morfine. Maar door geloof in de Heer en de Bijbel, werd ze op wonderbaarlijke wijze genezen en wijdde zich de rest van haar leven wijdde ze aan prediking en onderwijs over genezing. In dit boek citeerde zij de Bijbel met een zin die mijn leven veranderde. Het was Romeinen 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Terwijl ik deze uitspraak las, drong een straaltje helder licht mijn sombere duisternis binnen. Twee woorden haakten zich vast in mijn denken: ...geloof komt... Heb je geen geloof? Dan kan het komen! Hoe? Door te horen! Door wát te horen? Wat God zegt in zijn Woord! Praktisch ingesteld als ik was, bewapende ik me met een blauwe pen en las de hele Bijbel door, waarbij ik alles blauw onderstreepte wat te maken had met vier thema's: genezing, gezondheid, lichamelijke kracht en lang leven. Die klus kostte me enkele maanden, maar ik had tenslotte toch niets anders te doen. Weet je waar mijn avontuur mee eindigde? Een blauwe Bijbel! De Bijbel overtuigde mij dat God heeft voorzien in genezing door het offer van Jezus Christus.

Gebed van de dag

Heer Jezus, doordring mij diep van het feit dat Uw levende Woord vol staat met genezing - en maak mij vasthoudend en moedig en geef mij geloof om die Goddelijke genezing te zoeken, voor mijn eigen leven en dat van anderen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.