Shop Doneer

Uitgenodigd om met God te wandelen

Leestijd: 4 min.

Vandaag beginnen we met een boek uit de serie: Leren in de Stilte. Dit boek heet Wandelen met God en is gebaseerd op een serie radioprogramma's onder de titel: Agreeing with God - het eens zijn met God. In deze serie laat Derek Prince zien hoe ons denken in lijn moet komen met Gods denken op verschillende gebieden, zodat we in eenheid met God kunnen leven. Een heerlijke, radicale studie die ons uitdaagt om Gods doelen, prioriteiten en houdingen te leren kennen en over te nemen in ons leven. Wij wensen je veel zegen met deze nieuwe serie overdenkingen!

Het Nieuwe Testament is ten diepste één grote uitnodiging om verbonden te zijn (in eenheid en vriendschap te leven) met God en met de apostelen. Dit lezen we helemaal aan het begin van de eerste Johannesbrief:

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. (Johannes heeft het hier over het vleesgeworden Woord, Jezus, en zegt over Hem: ) Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. (Bedenk goed dat hij nog steeds over Jezus spreekt) Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid (NBG: 'gemeenschap') is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (1 Joh. 1:1-4, NBV / NKJ)

Johannes is één van de apostelen die ons met de geschreven documenten van het Nieuwe Testament verslag doet van wat zij gezien en beleefd hebben met Jezus. En hier in zijn brief geeft hij de reden waarom dit verslag aan ons wordt doorgegeven: opdat ook u met ons (de apostelen) verbonden zou zijn, of zoals een andere vertaling het zegt: gemeenschap zou hebben met ons. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (vers 3)

Zo bekeken is het Nieuwe Testament dus een uitnodiging aan alle lezers, om net zo verbonden te zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus als de apostelen dat waren. Anders gezegd: het Nieuwe Testament is, via het schrijven van de apostelen, een uitnodiging tot eenheid met God en te genieten van de gemeenschap die God de Vader en God de Zoon samen voor eeuwig hebben. Dit is het einddoel van het hele Nieuwe Testament en als we daar niet komen, dan missen we het doel waarvoor het Nieuwe Testament aan ons gegeven is. Tenslotte voegt Johannes nog één reden voor zijn schrijven toe:

We schrijven u deze dingen opdat uw blijdschap volkomen zij. (NKJ)

Als we ons deze dingen eigen maken, gemeenschap en eenheid met God naar het voorbeeld van de apostelen, dan is het resultaat volmaakte blijdschap. Als we deze gemeenschap echter missen, dan lopen we ook de volmaakte blijdschap mis die God voor ons beschikbaar heeft gemaakt door het Nieuwe Testament. Begrijp dus goed: Gods einddoel is gemeenschap, verbondenheid, eenheid met Hem, zodat we volmaakte blijdschap kennen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat U - het Leven zelf - aan mij verschenen bent. Ik kan bijna niet begrijpen Heer, dat ik in persoonlijke vriendschap en eenheid met U mag leven. Dank U dat volmaakte blijdschap niet schuilt in de dingen die deze wereld biedt, maar in relatie met U zelf. Ik wil in deze studie groeien in mijn persoonlijke relatie met U!

Boeken over eenheid met God

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.