Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Uitgestorte liefde

Leestijd: 2 min.

Eerst een snelle terugblik. Veel mensen lijden aan de geestelijke wonden van afwijzing en schaamte. Specifieke oorzaken kunnen onder meer zijn: verwaarlozing door ouders, echtscheiding, openlijke vernedering, misbruik in de kindertijd, enzovoorts. Jezus heeft voorzien in de verlossing, door een serie omwisselingen aan het kruis. Hij werd verworpen door God en mensen, zodat wij door God en Gods familie aanvaard zouden worden. Hij werd tot in het diepst van Zijn wezen beschaamd, zodat wij Zijn heerlijkheid kunnen ontvangen.

Het grootste gevolg van afwijzing is dat je niet in staat bent om liefde te geven of te ontvangen. Daarom is afwijzing een van de belangrijkste hindernissen voor de doorstroming van goddelijke liefde. God werkt in ons leven om ons te brengen en te laten functioneren in goddelijke liefde. Hiermee bedoel ik niet de liefde, die God naar ons toe laat zien, maar Gods liefde die ons vervult en in ons stroomt en vervolgens de wereld instroomt.

Hierin onderscheiden we twee, opeenvolgende fasen:

  1. Gods liefde wordt uitgestort (of ‘uitgegoten’)
  2. Gods liefde wordt uitgewerkt (of ‘geleefd’)

De eerste fase is een geweldige, bovennatuurlijke ervaring, de tweede is een geleidelijke ontwikkeling van goddelijk karakter.

Het is leerzaam om Gods liefde te vergelijken met gewone, menselijke liefde. Toen ik jong was had ik een voorliefde voor het werk van Shakespeare. Shakespeare hield zich voornamelijk bezig met twee menselijke ervaringen: de liefde en de dood. Hij hoopte, dat hij door de liefde aan de dood zou ontkomen. Shakespeare had heel hoge verwachtingen van de liefde, en ik moet zeggen dat hij waarschijnlijk daarin is teleurgesteld. Omdat ik zelf ook die weg ben gegaan, kan ik die teleurstelling wel begrijpen. Vijfentwintig jaar lang zocht ik naar iets wat me blijvende voldoening zou geven. In de dichtkunst, in de filosofie, in wereldse pleziertjes, in intellectuele uitdagingen en in menselijke liefde. Maar hoe harder ik zocht, hoe minder voldoening ik vond. Ik had geen idee, wat ik eigenlijk zocht. Maar toen de Heer zich aan me bekendmaakte en me doopte in de Heilige Geest, wist ik meteen dat dit het was, waar ik al die tijd naar gezocht had. Gods liefde was in mij uitgestort.

We mogen gaan leren om mensen lief te hebben op Gods manier – in plaats van Shakespeare’s manier. In Romeinen 5:5 lezen we een geweldige uitspraak:

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

De liefde of de hoop raken nooit teleurgesteld, wanneer ze gericht zijn op God, want de ‘liefde Gods is in onze harten uitgestort’ – heel Gods liefde. God heeft niets achtergehouden. Hij heeft de hele emmer ondersteboven gekeerd en alles uitgestort, toen Hij ons doopte in de Heilige Geest.

Gebed van de dag

Vader, U heeft Uw liefde in mijn hart uitgestort, heel Uw liefde, U heeft niets achtergehouden. Ik wil U daarvoor danken en daar uit leven. Wilt U mij leren om die liefde niet alleen voor mijzelf te ontvangen, maar Uw liefde uit te delen door anderen lief te hebben op Uw manier en zo Uw acceptatie te mogen doorgeven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Bid om een dieper besef van de waarde van Dereks onderwijs, speciaal bij de kerkleiders, zodat ze het willen gebruiken om hun gemeenten te onderwijzen.
  • Bid dat het proeflezen van het boek ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’ geslaagd verloopt.