sluit
Shop Doneer

Van inschrijving naar diploma

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 29

Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:12-14)
Het is belangrijk goed te beseffen dat God Zijn leerlingen hoofdzakelijk uitkiest op basis van karakter, niet op basis van intellect, opleiding of afkomst, maar op basis van hartsgesteldheid ten opzichte van Hem. Hij zoekt een man die de Heer vreest, die een diepe eerbied en vreze voor Hem heeft. Hij zegt dat Hij die man onderwijst in de weg die hij moet kiezen. Hij zegt dat de ziel van die man overnacht in het goede, en dat zijn nageslacht de aarde zal bezitten.
De psalm vervolgt met een gedachte die zo mogelijk nog veel mooier is: ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen’. Een andere vertaling zegt: ‘De Heer deelt Zijn geheimen met hen die Hem vrezen’.
Persoonlijk denk ik dat het grootste voorrecht binnen een relatie met iemand is dat die persoon je zo volkomen vertrouwt, dat hij zijn geheimen met je deelt. En het is verbijsterend te bedenken dat, als wij die houding van diepe eerbied voor de Heer hebben, Hij zelfs Zijn geheimen met ons zal delen, en Zijn verbond aan ons zal bekend maken.
Al Gods zegeningen hebben als basis Zijn verbond, en als Hij Zijn verbond aan ons bekend maakt, dan opent dit voor ons de weg om alle zegeningen waarin God heeft voorzien, binnen te gaan.

Heer, dank U wel dat U hier belooft dat als ik Uw naam vrees, ik zal mogen ervaren dat ik voor U een vertrouweling ben… Heer, ik kan bijna niet bevatten dat de God die de hemel en aarde geschapen heeft, Zijn geheime raad aan mij bekendmaakt. Ik wil graag leven op zo’n manier dat ik die roeping waardig ben, Heer. Hier ben ik, om Uw naam te eren! Amen.