Shop Doneer

Van redding tot priesters

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we Gods oproep in Exodus 15, te leren aandachtig naar Hem te luisteren. Iets verderop in Exodus lezen we hoe Israël arriveert aan de voet van de berg Sinaï. Mozes beklimt de berg en de Heer spreekt tot hem en geeft hem een boodschap voor de kinderen van Israël:

Toen klom ​Mozes​ omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het ​huis​ van ​Jakob​ zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de ​Egyptenaren​ gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn ​verbond​ in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van ​priesters​ en een ​heilig​ volk​ zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. (Exodus 19:3-6)

Hier zien we opnieuw die eerste nadruk, de eerste voorwaarde: ,,Als jullie aandachtig naar Mij luisteren, dan zal Mijn wil voor jullie tot stand komen; jullie zullen een uniek volk zijn, anders dan alle andere volken, levend op een hoger niveau, op een plaats van voorziening en zegen die alle andere volken niet kennen.''

In dit Bijbelgedeelte zie ik vier fasen in Gods omgang met het volk Israël. Allereerst zegt God dat Hij Zèlf Israël bij zich heeft gebracht. Dat is altijd het allereerste doel van de verlossing, namelijk om persoonlijk bij God te komen. Ten tweede zegt God: ,,Ik wil dat jullie Mijn stem gehoorzamen.'' Dat is hoe we onszelf binnen het bereik brengen van Gods voorziening en zegen. Ten derde zegt God: ,,Bewaar Mijn verbond.'' Gods verbond is de manier waarop Hij Zijn relatie met het volk vaststelt en voorschrijft. En ten slotte zegt Hij: ,,Jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn. Jullie zullen een uniek volk zijn, gezegend boven alle andere volken en afgescheiden van alle andere volken.'' Dat is de volgorde: bij God gebracht, gehoorzamen aan Zijn stem, Zijn verbond bewaren, en zo een koninkrijk van priesters worden.

In het Nieuwe Testament lezen we onder meer in 1 Petrus 2:9 dat God deze roep, een koninkrijk van priesters te vormen, heeft uitgebreid naar alle mensen uit alle volken, die Zijn Zoon, de Heer Jezus, aanvaarden als hun redder. Wat een voorrecht!

Gebed van de dag

Heer, dank U voor deze enorme genade: Ik ben bij U gebracht; mag (leren) gehoorzamen aan Uw stem; ik ben opgenomen in Uw verbondsliefde en mag horen tot Uw koninkrijk van priesters! Leer mij de diepte van deze voorrechten beter begrijpen, Heer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

  • We danken God voor de nieuwe contacten die gelegd zijn met kerken binnen China, en voor de afronding van Toetsing van wonderen en tekenen, wat een heel belangrijk boek is voor de Chinese Kerk.
  • Bid voor degenen die nieuwe boeken van Derek produceren voor China. Het is een lang en nauwkeurig proces om constant documenten en materiaal voor Internet platforms te vertalen, redigeren en drukken in China.