Shop Doneer

Van vernedering naar verheerlijking

Leestijd: 3 min.

We gaan nog even verder kijken naar de tekst uit Filippenzen 3:20-21 waar we gisteren mee afsloten.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Als Jezus komt, zal Hij ons vernederde lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. Het oorspronkelijke Grieks zegt eigenlijk dat Hij ‘ons lichaam vanuit de vernedering zal veranderen om net zo te zijn als het lichaam van Zijn verheerlijking’.

We moeten in gedachten houden dat we op dit moment leven in een lichaam van vernedering. Besef je dat? Waarom is dat zo? Omdat we in opstand zijn gekomen tegen God. We leven nu in een lichaam dat ons voortdurend herinnert aan de vernedering die we hebben ondergaan… Denk aan een voor de hand liggend, alledaags voorbeeld. Ongeacht hoe rijk je bent en of je misschien dineert in de duurste en hoogst aangeschreven restaurants… Vroeg of laat zul je naar het toilet moeten. Heeft iemand zich ooit geëerd en verheven gevoeld op het toilet? Waarschijnlijk niet. Dus iedere keer dat je naar het toilet gaat, word je herinnerd aan je lichaam van vernedering.

Je kunt je kleden in de meest elegante kleren, deo en parfum opdoen en je haar keurig stylen. Maar als je snel loopt terwijl het warm is, omdat je een beetje laat bent, dan begin je toch te transpireren. En dan gebruik ik nog het woord voor de deftige klasse. Gewone mensen beginnen te zweten. Opnieuw, je wordt eraan herinnerd dat je leeft in een lichaam van vernedering.

Het is goed dat we daar aan herinnerd worden. Onze huidige cultuur probeert dit onderwerp angstvallig te vermijden. Velen proberen het zo te regelen dat ze niet herinnerd worden aan de vernedering van ons lichaam. Dat lukt natuurlijk niet. Het goede nieuws van de Bijbel is dat we veranderd zullen worden. We zullen een lichaam krijgen zoals dat van Hem. Alleen Hij kan ons veranderen. De eerste brief van Johannes beschrijft het moment dat we zullen veranderen:

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (1 Johannes 3:2)

Dat is het moment dat we veranderd zullen worden. Als we onze Heer Jezus Christus zullen zien met onze eigen ogen, dan zullen we direct veranderen.

De tekst waar we mee begonnen spreekt over ons burgerschap: Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,… We mogen misschien inwoners zijn van Nederland of de Verenigde Staten, van de Filippijnen of China, van Japan of Canada, maar dat is niet ons echte burgerschap. Ons echte burgerschap is (nu al) in de hemel. Dat is waar we bij horen. En Paulus zegt dat het uit de hemel is dat wij de Redder verwachten. Verwacht jij ook jouw Redder, vanuit de hemelen? Verlang je ook naar dat moment?

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U mij een lichaam gaat geven dat gelijkvormig is aan Uw lichaam. Er komt een eind aan al het ongemak, alle pijn en moeite die ik nu ervaar. Mijn lichaam waarin ik nu vernedering ervaar zult U veranderen in een lichaam van heerlijkheid! Maar bovenal verlang ik naar het moment dat U zult komen, vanuit de hemel. Ik leef in die heerlijke verwachting. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

  • Bid dat de voorgestelde herdruk van een aantal Nepalese boeken van Derek vlot verloopt, en dat Dereks bijbelonderwijs allen die het lezen en gebruiken blijft toerusten en bekrachtigen.
  • Bid om de financiën om deze in Nepal dringend noodzakelijke herdrukken te kunnen bekostigen.