Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Verborgen met Jezus

Leestijd: 2 min.
Als we voor het eerst geconfronteerd worden met het kruis, hebben we de neiging om daarvoor terug te deinzen. Maar het kruis van Jezus is de deur tot een geheime plaats waar geen dier kan komen, wat geen vogel kan zien, en waar de rest van de schepping geen weet van heeft (zie Job 28:7,8). Die plaats bevindt zich in de geestelijke wereld. Paulus schreef:
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kolossenzen 3:1-4).
Het sleutelvers uw leven is met Christus geborgen in God, gaat niet over de toekomende wereld, maar over het hier en nu. Verborgen zijn met Christus in God betekent dat je je bevindt in de geheime plaats. Die plaats herbergt het geheim dat toen Jezus stierf, Hij niet voor zichzelf stierf; Hij stierf als onze plaatsvervanger, nam onze schuld en veroordeling op zich en gaf ons daarmee toegang tot die geheime plaats waar wij als mensen gemeenschap kunnen hebben met God en mogen delen in zijn heerlijkheid.
Vanuit ons geloof in wat de Bijbel leert, weten we dat toen Jezus stierf en weer opstond uit de dood, ook wij met Hem gestorven zijn en weer zijn opgewekt. We passeerden de dood en werden gebracht naar een plaats die de zintuigen niet kunnen onderscheiden en die de schepping niet kan vatten. We zijn in Christus, en we zijn in God. Niets kan ons raken, tenzij via God en Christus. We leven in ons lichaam in de natuurlijke wereld, maar ons werkelijke leven bevindt zich niet in de eerste plaats in deze natuurlijke wereld. We gaan wellicht door veel moeilijkheden en druk in ons 'aarden vat', maar we hebben tegelijk een leven dat eeuwig is en dat niet onder invloed staat van bederf en vernietiging. Dat is volkomen veiligheid. Wat er ook binnenkomt in ons denken en wat er ook op onze weg komt, in Christus bevinden we ons in de geheime plaats van de Allerhoogste, beschermd tegen alle pijn en gevaar (zie Psalm 91:1,2). De deur naar deze plaats is het kruis.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik door het kruis de geheime plaats van de Allerhoogste ben binnengegaan. Ik ben beschermd tegen alle pijn en gevaar, omdat Jezus mijn dood stierf zodat ik zijn leven zou kunnen ontvangen. Amen.