Shop Doneer

Vereer de Heer met je bezit

Leestijd: 2 min.

Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. (Spreuken 3:9-10)

Er zijn verschillende manieren waarop we de Heer kunnen eren. We kunnen de Heer eren door een zuiver leven te leiden, een heilig leven, door Hem te aanbidden, door Zijn boodschap bekend te maken.

Echter, een zeer veelzeggende en belangrijke manier om de Heer te eren is: met je bezit. Door Hem van alles wat Hij ons ter beschikking stelt het allereerste deel te geven – op financieel en ook op materieel gebied – en door altijd eerst het deel voor de Heer apart te leggen en Hem terug te geven. Dat betekent het om de Heer te eren met je bezit.

Ik moet je dit zeggen: we eren óf onteren de Heer met ons bezit. Een middenweg is er niet. Als we gierig zijn, als we het deel van de Heer achterhouden, als we niet geven wanneer de Heilige Geest ons aanspoort om te geven, dan onteren we de Heer. Maar God zegt: wie Mij eert, zal Ik eren. En Hij eert ons in dezelfde mate als waarin wij Hem eren.

Als wij Hem vereren op financieel gebied, door Hem het eerste en het beste te geven van alles wat we hebben, dan zal Hij erop toezien dat onze schuren gevuld worden en blijven met overvloed, en dat onze perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

Dus: eer God, en Hij zal jou eren. Doe het in geloof. Doe het in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Doe het in gehoorzaamheid aan de aansporing van de Heilige Geest.

God spreekt op dit moment tegen je en je dient Hem te eren; bedenk: als je Hem vereert met je bezit, dan zal Hij erop toezien dat er voor jou gezorgd wordt.


Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik U mag eren met alles wat ik bezit en met alle dingen – zowel materieel als immaterieel – die mij zijn toegevallen. Laat dit mijn drijfveer en levenshouding zijn Heer, zodat ik altijd weet dat U zorgdraagt voor alles wat ik nodig heb! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SLOVENIË

  • Bid dat de christenen in Slovenië zullen ontdekken wat een vreugde het is om het Evangelie te delen met ongelovigen en hen Gods liefde praktisch te laten zien.
  • Bid dat meer kerkleiders Dereks onderwijs zullen gebruiken in discipelschap en toerusting van gelovigen, om een geestelijke opleving te brengen in het land.