sluit
Shop Doneer

Vergeving - geen compromis met zonde

Leestijd: 3 min.

Aan het kruis vond een doelbewuste omwisseling plaats die God had voorbereid - iets wat geboren was in het hart en de gedachten van God, en dat op Golgotha ten uitvoer kwam. Het kruis was geen vergissing - niet een of ander ongeluk dat aan Jezus werd opgedrongen, niet een samenloop van omstandigheden die God niet had voorzien. Nee, het kruis was een wonder dat door God vanaf het begin van de tijd was vastgesteld, waarbij Jezus, als een priester, zichzelf als offer gaf aan God. Door dit ene offer voorzag Hij in alle nood van het hele menselijke ras, op elk gebied van ons leven, voor tijd en eeuwigheid. Al het kwade dat vanwege de gerechtigheid op ons zou moeten neerkomen, kwam op Jezus, zodat al het goede van Jezus, door Hem verdiend op basis van zijn zondeloze gehoorzaamheid, voor ons beschikbaar kwam. De komende periode gaan we kijken naar de vele aspecten van deze Goddelijke ruil. In Jesaja 53:4-5 lezen we:

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja legt uit: 'de straf die ons vrede brengt, kwam op Hem...'. Hier zien we de eerste omwisseling: Jezus werd gestraft, zodat wij vergeven werden. Zolang je zonden niet vergeven zijn, kun je geen vrede hebben met God. Hij zal immers nooit vrede sluiten met zonde, met ongerechtigheid. Herinner je dat elk van de drie delen van negen hoofdstukken in het tweede gedeelte van Jesaja eindigt met de stelling dat God geen compromis sluit met zonde. Er moet mee worden afgerekend. De boodschap van genade is dat met de dood van Jezus aan het kruis voor eens en voor altijd met de zonde is afgerekend. Het loon van de zonde is dood (Romeinen 6:23), maar Jezus betaalde die boete voor ons op Golgotha. En het resultaat daarvan? Dat lezen we in Romeinen 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Als eenmaal op Gods manier is afgerekend met de zonde, is het resultaat daarvan vrede met God. Als Jezus niet gestraft was, dan zouden we nooit vrede met God kunnen krijgen. Maar nu maakt de straf die Hij voor ons droeg, vrede met God mogelijk voor ons. Deze waarheid zien we nog duidelijker in Kolossenzen 1:19-22, waar het gaat over Jezus aan het kruis:

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.

Dit geweldige resultaat kon alleen bereikt worden door het offer van Jezus, en op geen enkele andere manier. Omdat Hij zichzelf helemaal identificeerde met al het kwade dat iedere man, iedere vrouw of ieder kind ooit deed, is het voor ons mogelijk om vergeving te ontvangen en bevrijd te worden van de kracht van het kwaad.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor deze eerste omwisseling, die mij totaal vrij maakt van de vernietigende kracht van de zonde. Dank U voor de vergeving door Uw bloed. Ik ontvang Uw vergeving Heer voor alle ongerechtigheid die ik ooit heb gedaan. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.