Shop Doneer

Vernieuwing door de Geest

Leestijd: 2 min.
Gisteren bekeken we het proces van verlossing en zagen dat de tweede fase daarvan vernieuwing omvat. In Titus 3:5 lezen we:Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.Het laatste aspect dat Paulus hier noemt is vernieuwing. We moeten een nieuwe schepping worden. Paulus zei:Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden(2 Korinthiërs 5:17). Het woord 'schepping' is belangrijk, aangezien er maar één Schepper is: God. Mensen kunnen fabriceren, repareren en produceren, maar ze kunnen niet scheppen. Ons hart en innerlijk is zo vervuild en verstoord geraakt door de gevolgen van de zonde, dat repareren of oplappen van onze oude natuur onmogelijk is. Alleen een nieuwe schepping worden is afdoende.
In het Oude Testament, nadat David in overspel was gevallen, pleegde hij een moord, en toen hij uiteindelijk geconfronteerd werd met de afschuwelijke conditie van zijn hart, riep Hij het uit naar God: Schep in mij een rein hart o God (Psalm 51:12). David wist dat schepping van God moest komen; het kon niet gebeuren via een menselijk proces. Herken jij dat ook bij jou er eigenlijk maar één oplossing mogelijk is voor alle gevolgen van de zonde, de gebrokenheid en de ravage die de duisternis in je leven heeft aangericht? Er is een wonder nodig: de schepping van een nieuw, rein hart.
In Titus 3:5 zagen we drie aspecten van het proces van verlossing: reiniging, vernieuwing en een nieuwe schepping. God doet iets in ons wat geen mens kan doen. En dit gebeurt allemaal door Gods genade, niet door mijn rechtvaardigheid. Het heeft niets met onze rechtvaardige daden te maken, die een beroep zouden kunnen doen op Gods rechtvaardige natuur. Nee, we hebben Zijn genade nodig. Onze 'rechtvaardigheid' brengt ons helemaal nergens. Verlossing komt tot ons door Gods soevereine genade.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik proclameer dat ik vernieuwd word door de Heilige Geest. Ik ben een nieuwe schepping, niet door mijn eigen rechtvaardige daden, maar door Gods soevereine genade voor mij. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.