Shop Doneer

Vertrouw Hem...

Leestijd: 2 min.
Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.
(Psalm 37: 5)
Wil jij dat God jouw situatie, jouw problemen, je hele leven in Zijn handen neemt? Wist je dat er drie stappen of 'fasen' bestaan om dat te zien gebeuren?
Ten eerste: Wentel je weg op de HERE.
Dit is één enkele, beslissende daad. Je weg wentelen op de Here is in feite jouw beslissing tot overgave, en je zou het kunnen vergelijken met het storten van je geld op een bankrekening. Je overhandigt jouw geld aan de kassier, je laat het los (je geeft het over) en ontvangt een kwitantie. Nu weet je dat je jouw geld aan de bank hebt overgedragen. De kwitantie is je bewijs.
Ten tweede: Vertrouw op Hem (de HERE).
Overgave is een eenmalige handeling, maar vertrouwen is een voortdurende houding. Zodra jij je geld aan de bank hebt overhandigd, maak je je geen zorgen meer of het daar nog is, of dat de bank wel weet wat ze met jouw geld moet doen. Je vertrouwt de bank gewoon. Maar in het geval van deze psalm gaat het niet om vertrouwen in de bank, je vertrouwt op de Here.
De derde fase : Hij zal het doen!
Zodra je de eerste twee stappen genomen hebt, is de derde stap of 'fase' de zaak van de Heer. Hij zal het doen. Of zoals een Engelse vertaling het uitdrukt: Hij zal het doen gebeuren!
Welke situatie je ook in gedachten hebt, welke nood, welk probleem je ook tegenkomt, of welke moeilijke beslissing je ook moet nemen, overhandig het aan de Heer. Dat is de daad. Vanaf dat moment blijf je op Hem vertrouwen. Dat is de houding. Deze twee stappen geven je wonderbaarlijke kalmte en zekerheid dat de Heer het zal doen. Hij is immers de Heer. Hij heeft de leiding.
Je kunt je geld aan de bank toevertrouwen en je kunt jouw probleem aan de Heer toevertrouwen. Breng het naar Hem toe, geef het aan Hem over en blijf op Hem vertrouwen. Hoe zit het met het bewijs, je kwitantie? Je kwitantie of 'bewijs' is het getuigenis van de Heilige Geest in je hart, dat God jouw overgave heeft aanvaard.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik geef elke situatie waar ik moeite mee heb over aan U. Ik wentel mijn weg op U - ik besluit om U te vertrouwen en ik reken op de waarheid van Uw Woord, wetend dat U het zult doen gebeuren! Ik verblijd me in Uw almacht en Uw voorziening Hemelse Vader! Amen.