Shop Doneer

Voeding voor je gedachten

Leestijd: 2 min.
De eerste psalm bevat een instructie voor wie het beste wil van God:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaren, die niet zit in de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Psalm 1:1-3)

Let op die laatste zin: al wat hij doet, zal goed gelukken. Dat is ‘het beste van God’ vinden; dat is werkelijk succes. Dit kan waarheid worden voor iedere persoon die aan de beschreven voorwaarden voldoet. Dat zijn er vijf. De eerste drie zijn ‘negatief’, dat wil zeggen, dingen die je niet moet doen:

1. Je moet niet wandelen in de raad van de goddelozen.
2. Niet staan op de weg van de zondaren.
3. Niet zitten in de zetel van de spotters.

Het sleutelprincipe in deze drie verboden is de vraag: Waar zoek je je advies? Waarmee voed je je gedachten? Als je je advies uit de verkeerde bron krijgt, dan gaat je hele leven verkeerd. Na deze drie negatieve voorwaarden, gaat de tekst verder met twee positieve:

4. Je vreugde moet je vinden in de wet van de Heere.
5. Je moet zijn wet dag en nacht overdenken.

Merk op dat de positieve voorwaarden allebei betrekking hebben op de wet van de Heere, oftewel: het Woord van God. Ten eerste moet je je verlustigen, plezier hebben in Zijn wet. Ten tweede moet je haar dag en nacht overdenken. Opnieuw blijkt dat advies en ‘voeding’ uit de juiste bron een sleutel zijn naar succes: dag en nacht Gods Woord overdenken.

Dat betekent niet tien minuten per dag uittrekken om je Bijbel te lezen. Het betekent je gedachten zó te vullen met de Bijbel, dat het je de hele dag bezighoudt. Op die manier word je voortdurend gevoed met positieve dingen, die je inspireren en je geloof opbouwen. Goede gedachten zijn belangrijk. Want wat je denkt, is bepalend voor hoe je leeft.


Gebed van de dag

Heer, ik kies ervoor om me te voeden met de goede dingen. Ik zal mijn gedachten niet voeden met raad uit verkeerde bronnen, maar Uw Woord is mijn raadgever. Uw Woord wil ik niet alleen maar lezen, maar ik wil mijn gedachten ermee vullen door de dag heen. Ik vind mijn vreugde in Uw Woord! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

Bid om de duidelijke leiding van de Heer voor 2020 wat betreft de uitbreiding van het bereik van DPM in Canada, met inbegrip van sociale media.