Shop Doneer

Volharding moet je ontwikkelen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal met volharding de wedloop lopen
Deze belijdenis leert ons de derde voorwaarde om de race te winnen. Hij staat in Hebreeën 12:1: Volharding. Dit is een essentiële eigenschap voor iedere christen die zoekt naar geestelijk succes en vervulling om God te verheerlijken. We moeten volharding ontwikkelen. En dat kan maar op een manier... Door de volharden!
Wat is het tegengestelde van volharding? Het opgeven of stoppen. Christenen kunnen het zich niet veroorloven om op te geven. Als God ons ergens voor roept, moeten we ons erop richten aan die roeping te voldoen en ermee doorgaan. Er bestaat een nauwe samenhang tussen zelfbeheersing en volharding. Zonder zelfbeheersing zullen we nooit volharding leren. We moeten meester worden over onze zwakheden, anders zullen we iedere keer als onze volharding op de proef wordt gesteld door deze zwakheden worden ingehaald. Die zwakheden - emotioneel, psychisch of lichamelijk - zullen ons naar beneden halen en ontmoedigen, en we zullen opgeven op de momenten dat we juist moeten volharden en doorgaan.
Een volgende voorwaarde om een succesvolle race te lopen, is onze ogen gericht te houden op Jezus, zoals in Hebreeën 12:2 staat: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.
We moeten voortdurend naar Jezus blijven kijken. We kunnen onze wedloop niet lopen op basis van zelfvertrouwen. Kijken naar Jezus houdt in dat Hij ons voorbeeld is, en dat we ons vertrouwen stellen op Hem. Hij is de Leidsman (of auteur) - de initiator van ons geloof. Hij is ook de Voleinder - degene die ons naar de overwinning zal leiden.

Dank U Heer, dat U me helpt om door te zetten. Ik proclameer dat ik niet zal opgeven, maar mijn blik gericht zal houden op Jezus, degene die me naar de overwinning zal leiden. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.