sluit
Shop Doneer

Volkomen voorziening

Leestijd: 1 min.
Door middel van het kruis heeft God afgerekend met het probleem van schuld. Hij heeft in het verleden al volmaakt voorzien:
Hij vergaf al onze zonden (Kolossenzen 2:13, NIV).Door de dood van Jezus Christus in onze plaats - door onze Vertegenwoordiger die onze schuld droeg en onze straf betaalde - is God in staat om alle zonden te vergeven, zonder afbreuk te doen aan zijn eeuwige gerechtigheid. Zijn gerechtigheid is namelijk bevredigd door de dood van Christus. We moeten goed doordrongen zijn van het feit dat al onze vroegere zonden, hoe groot of zwaar ze ook waren, zijn vergeven als we geloven in Christus.
God heeft niet alleen volkomen voorzien in de zonden van het verleden, maar ook voor de zonden die in de toekomst liggen....en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn inzettingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen (vers 14).
De geschreven code is de wet van Mozes. Aan het kruis deed Jezus de wet van Mozes teniet als middel om rechtvaardig te worden voor God. Zolang de wet een voorwaarde was om rechtvaardig te worden, zorgde zelfs de kleinste overtreding ervoor dat we schuldig stonden tegenover God. Maar toen de wet werd weggenomen als middel tot rechtvaardigheid, voorzag God in een nieuwe weg om vrij van schuld te leven; nu wordt ons geloof in Jezus ons tot rechtvaardigheid gerekend. Zoals Paulus schreef:Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft (Romeinen 10:4).Christus is voor ieder die in Hem gelooft het einde van de wet als middel tot gerechtigheid - Jood, heiden, katholiek of protestant, het maakt niet uit. Niemand kan rechtvaardig worden via een andere weg dan geloof in Jezus. Hij is het einde van de wet als middel om rechtvaardig te worden voor God.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. In Christus heeft God volkomen verzoening bewerkt voor het verleden, het heden en de toekomst. Ik proclameer en geloof dat Jezus tot zonde werd gemaakt met mijn zonde, zodat ik rechtvaardig ben gemaakt met zijn rechtvaardigheid. Amen.