Shop Doneer

Volwassen en compleet

Leestijd: 3 min.

Het woord ‘volmaakt’ omvat twee met elkaar samenhangende begrippen: volwassenheid en compleetheid. Voor volmaaktheid moet je die beide kwaliteiten combineren. Stel je even een kleine groene appel voor aan een tak. Hij is klein, rond, groen en hard. Aan de ene kant is ze volmaakt, want er is niets mis met die appel. Aan de andere kant is ze niet volmaakt, want ze is nog niet volwassen, nog niet rijp.

Of – een ander voorbeeld - denk aan een jongen van twaalf die lichamelijk helemaal gezond en compleet is. Net als de appel is hij perfect, maar hij heeft nog niet de volwassenheid bereikt. Aan de andere kant is een volwassen, 40-jarige man misschien volwassen, maar als hij bij een ongeluk een van zijn vingers verloren heeft, dan is hij niet compleet. Om volmaakt te zijn, moet je zowel volwassen als compleet zijn. Dat vraagt vanzelfsprekend een groeiproces.

We zullen nu een aantal Schriftgedeelten bekijken die ons iets leren over de groei naar volwassenheid en compleetheid. Een goede plek daarvoor is Romeinen 5:5, waar Paulus een wonderbaarlijke uitspraak doet, die we maar moeilijk ten volle kunnen begrijpen:

…omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Dit vers horen we vaak geciteerd worden, maar ik vraag me af we de reikwijdte en diepte ervan wel ten volle kunnen begrijpen. Paulus zegt niet: ‘omdat een deel van Gods liefde in ons hart is uitgestort’, maar ‘Gods (volle) liefde’ – de totale liefde van God is in ons hart uitgestort. Hij zegt dan ook niet eens dat Gods liefde zal worden uitgestort. Nee, ze is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest.

Ik geloof dat iedere persoon die de doop in de Heilige Geest ontvangt, deze uitstorting van Gods liefde ontvangt. In sommige gevallen heb ik mensen zich als gevolg daarvan heel vreemd zien gedragen. Jaren geleden stonden mijn eerste vrouw Lydia en ik samen ergens in de bediening, waar een Presbyteriaanse ouderling aanwezig was. Hij was wat je een typische Presbyteriaan zou kunnen noemen: een keurige heer, heel waardig en beheerst.

Hij was echter ook heel hongerig om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Lydia en ik begonnen voor hem te bidden, en toen Lydia hem de handen oplegde, ontving hij de doop. Korte tijd zat hij duidelijk in alle rust te genieten van Gods aanwezigheid, maar toen sprong hij plotseling op en omhelsde mijn vrouw heel stevig. Ik geloof dat die beweging van God in hem nooit meer is overgegaan. De liefde van God welde in hem op en hij deed het eerste wat in hem opkwam – en dat was toevallig Lydia een heel stevige hug geven.

Ik geloof dat dit kan gebeuren met iedereen die gedoopt wordt met de Heilige Geest; we krijgen dan de liefde van God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. En als dat gebeurt, dan kan die overvloed van liefde soms verrassende resultaten hebben.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U ook mij heeft vol gemaakt met Uw Heilige Geest en dat ik daaruit elke dag mag leven. Dank U dat U die twee prachtige eigenschappen, volwassenheid en compleetheid, wilt geven in mijn leven, en dat Uw volmaakte, Goddelijke liefde in mijn hart is uitgestort door Uw Heilige Geest. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.