Shop Doneer

Vraag in overeenstemming met het Woord van God

Leestijd: 4 min.
Thema: Leer bidden

De laatste van de basisvoorwaarden voor verhoord gebed is bidden in overeenstemming met Gods Woord. Dit is nauw verbonden met de vorige voorwaarde, geleid worden door de Heilige Geest. Het gaat bij gebed namelijk om de wil van God. Als ik bid in overeenstemming met Gods wil, dan weet ik, zoals we zagen in de Bijbel, dat God me hoort. En als ik weet dat God me hoort, dan weet ik dat ik ontvang wat ik heb gevraagd.
Hoe weet ik wat de wil van God is? Waar wordt Gods wil geopenbaard? Het antwoord is: in Zijn Woord. De grote openbaring van Gods wil is het Woord van God. En het Woord van God staat van begin tot eind vol met goddelijke beloften. De apostel Petrus noemt hen de grootste en kostbare beloften (2 Petrus 1:4). En weet je wat deze beloften zijn? De beloften van God zijn de wil van God.
Dus als je een belofte vindt die te maken heeft met jouw situatie en tegemoet komt aan jouw nood, dan is die belofte Gods wil voor jou. God beloofde nooit iets wat niet Zijn wil was, want dan zou Hij inconsequent zijn. Stel je voor dat je naar Hem toe zou gaan en zou zeggen: 'Heer, U heeft het beloofd.' Dan zou Hij niet zeggen: 'Ja, Ik heb het beloofd, maar het is niet Mijn wil.'
Deze laatste voorwaarde is dan ook het grote geheim van ons gebedsleven: We bidden naar de wil van God zoals Hij die heeft geopenbaard in zijn Woord. We kijken vandaag naar een voorbeeld uit het Oude Testament en morgen naar een voorbeeld uit het Nieuwe Testament.
In 1 Kronieken vinden we een gebeurtenis uit het leven van David. Hij was succesvol in de strijd, hij had vrede, hij had overvloed, hij had een prachtig huis om in te wonen. Maar terwijl hij in zijn prachtige huis zat en over alles nadacht, kwam de volgende gedachte in hem op: Ik verblijf in een huis van cederhout, maar de ark van het verbond van de HEERE onder tentkleden (1 Kronieken 17:1). Dus zei hij tegen de profeet Nathan: 'Ik ga een huis bouwen voor de ark van de Heer.' Nathan zei: 'Dat is een geweldig idee. Ga je gang.' Maar die nacht sprak God tot Nathan en zei: 'Ga en vertel Mijn knecht David: Je mag geen huis voor Mij bouwen, jouw zoon zal dat doen. Maar weet je wat ik voor jou ga doen? Ik bouw voor jou een huis.' Is dat niet geweldig? Dat is ook een voorbeeld van 'oneindig veel meer'. David probeerde zich het grootste voor te stellen wat hij maar bedenken kon om te doen voor God, maar God antwoordde met iets nog veel groters. Je begrijpt dat met het woord 'huis' in de Bijbel niet in de eerste plaats een gebouw wordt bedoeld, maar een gezin, een familie. God beloofde David dat zijn nageslacht, zijn familielijn, zou voortduren, en ook dat één van zijn zonen op de troon zou zitten en zou heersen over heel Israël en over alle naties voor eeuwig.
Toen hij de boodschap kreeg, ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de HEERE (1 Kronieken 17:16).Ik hou van die beschrijving: zitten voor de Heer. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik te lang kniel, dan wordt het al snel tamelijk oncomfortabel. Er staat nergens in de Bijbel dat we alleen knielend kunnen bidden. Het is zelfs zo dat op de dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest kwam, iedereen zat.
Dus David kwam en ontspande zich voor de almachtige God en zei zoiets als: 'God, U bent zo goed voor me geweest, ik wil tijd nemen om U te danken en te eren voor uw goedheid.' Toen zei David: Nu dan, HEERE, laat dit woord dat U over uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt.' (1 Kronieken 17:23).
Deze vijf korte woorden van één zin bevatten de essentie van effectief gebed. Doe zoals U gesproken hebt... Heer, U zei het, doe het alstublieft. Als God gezegd heeft dat Hij het zal doen en je vraagt Hem om het te doen, dan mag je weten dat Hij het ook gaat doen. Zijn beloften zijn de openbaring van Zijn wil. Zie je de schoonheid van dit gebed? 'Laat datgene wat U gesproken heeft tot stand komen, Heer. Ik sprak het niet Heer, ik bedacht het niet. Het is ver boven wat ik kan bedenken, wensen of vragen. Maar Heer, U zei het, doe het alstublieft.'
David had ook het juiste motief voor zijn gebed: Doe zoals U gesproken hebt. Ja, laat het bewaarheid worden, en laat uw Naam tot in eeuwigheid groot gemaakt worden (1 Kronieken 17:24). David vroeg niet om zelf groot gemaakt te worden, maar dat de Naam van de Heer grootgemaakt zou worden. Dit is een perfect patroon voor ons gebed. Doe zoals U gesproken hebt. Ja, laat het bewaarheid worden, en laat uw Naam tot in eeuwigheid groot gemaakt worden.

Vader, dank U wel voor Uw Woord. Wilt U mij leren om Uw wil te zoeken in Uw Woord. Uw beloften zijn de openbaringen van Uw wil. Ik zeg net als David: "Doe zoals U gesproken hebt. Ja, laat het bewaarheid worden, en laat uw Naam tot in eeuwigheid groot gemaakt worden".