Shop Doneer

Vrij van angst

Leestijd: 1 min.
Thema: Zevenvoudige sprenkeling van het bloed
Komende dagen heeft de DPM-redactie Dereks onderwijs aangevuld met toepassingen uit predikingen tijdens eerdere DPM Huwelijksconferenties. Deze toepassingen zijn dus niet geschreven door Derek Prince. Aan het begin van deze toepassing wordt dit ook apart aangegeven.
Sprenkeling #1 – Jezus zweette bloed
De eerste keer dat Jezus’ bloed gesprenkeld of uitgestort werd, vond plaats in de Hof van Getsémane, toen Hij doodsangsten doorstond, om zichzelf beschikbaar te maken voor God, voor het laatste, grote offer. Lukas 22:44:
En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen.
Zijn bloed begon uit Zijn lichaam te stromen als zweet. Het was de uitdrukking van Zijn doodsangst en Zijn worsteling. Dit was de eerste sprenkeling.
(Onderstaande tekst komt uit predikingen tijdens DPM huwelijksconferenties):
Heel wat christenen hebben te maken met allerlei vormen van angst. Bijvoorbeeld angst in de sfeer van de huwelijksrelatie: angst niet goed genoeg te zijn voor je partner, angst dat je met de verkeerde bent getrouwd, angst dat je het huwelijk niet volhoudt als er moeite is of spanning in je relatie (dit heeft soms te maken met ervaringen in je jeugd). Maar naast deze angsten binnen de relatiesfeer zijn er nog veel meer algemene vormen van angst waar kinderen van God soms onder gebukt gaan: faalangst, angst voor mensen, angst het verkeerd te doen, allerlei vormen van fobische angst, maar zelfs ook angst voor God, die vaak ook zijn oorsprong heeft in een verkeerd beeld dat meestal in jeugd of achtergrond, of soms zelfs in kerkelijke groepen, gevormd is van God.
Wat de vorm van angst ook is waar jij mee te maken hebben, Jezus heeft Zijn bloed ervoor vergoten. Hij stond letterlijk doodsangst uit, vlak voordat Hij Zijn ultieme lijdensweg tegemoet ging. Hij deed dit uit liefde voor jou en mij. In 1 Johannes 4:18 zegt de apostel ons dat er in de liefde geen vrees is, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.
Heer Jezus, ik bid dat elke angst in mijn leven moet wijken voor Uw volmaakte liefde die in mij is uitgestort door Uw Heilige Geest. Ik geef mijn angst aan U Heer, en vraag U mij tot overlopens toe te vullen met Uw liefde. Amen.