Shop Doneer

Vrijgekocht

Leestijd: 1 min.
De essentie van Jezus' verlossingswerk is identificatie; aan het kruis werd Jezus geïdentificeerd met al het kwade dat wij ooit hebben gedaan. In ruil daarvoor ontvingen wij volledige vergeving, werden we bevrijd van de macht van het kwaad en werden we bekleed met zijn zondeloosheid.
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade(Efeze 1:7).
Als we vergeving van zonden ontvangen, dan krijgen we daar meteen verlossing bij; we zijn vrijgekocht! Het woord 'vrijkopen' betekent 'terugkopen' of 'een losprijs betalen', precies zoals de vrijheid van een slaaf werd teruggekocht. Door de betaling met zijn bloed, dat Hij gaf als een offer voor ons, kocht Jezus ons voor God terug van satan. We zijn niet langer slaven van de zonde. Sta daar eens even bij stil: je bent niet langer een slaaf van de zonde. Jezus heeft jou vrijgekocht!
Iemand die slaaf is, heeft geen keuzemogelijkheden. Twee vrouwen worden door dezelfde meester gekocht; de ene moet werken als kokkin, de andere als prostituee. Hetzelfde geldt voor ons als zondaars. Misschien zijn we keurige, fatsoenlijke zondaars, en kijken we neer op prostituees en verslaafden, maar het is dezelfde slavendrijver die ons drijft, en die bepaalt wat een slaaf moet doen in het leven.
Het goede nieuws is dat Jezus de slavenmarkt bezocht en zei: ,,Ik koop haar; ik koop hem. Satan, ik heb de prijs betaald. Hij is nu mijn zoon, zij is nu mijn dochter!" Dat is verlossing, en die is alleen mogelijk door de vergeving van de zonde, die voorheen als een slavendrijver over ons heerste. Als je wordt gehinderd door hang naar zonde - of door schuldgevoel over een patroon van zonde waarin je verstrikt ben geraakt, ga dan vandaag nog naar Jezus, ontvang zijn vergeving en hoor hoe Hij zegt: ,,Ik heb jou gekocht! Je bent vergeven en je bent nu mijn zoon, mijn dochter!''

Dank U Jezus, dat U aan het kruis voor mij stierf. U heeft mij van satan teruggekocht en nu ben ik Gods eigendom. U werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Amen.