sluit
Shop Doneer

Vrijmoedig door rechtvaardigheid

Leestijd: 1 min.
God maakt onrechtvaardige mensen rechtvaardig. Het staat in de Bijbel en ik geloof wat er staat. We lezen een tekst die deze waarheid bevestigt:Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).
In deze tekst kun je natuurlijk ook de namen invullen in plaats van de persoonlijke voornaamwoorden: ,,Want Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt voor mij, zodat ik zou worden, gerechtigheid van God in Jezus." Hier zien we een volledige omwisseling: Jezus werd tot zonde gemaakt met onze zondigheid, zodat wij rechtvaardig gemaakt konden worden met Zijn rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid is beschikbaar door simpelweg te geloven in de werking van Zijn bloed.
Rechtvaardigheid brengt bepaalde onmiddellijk meetbare resultaten voort. Laten we één van deze resultaten bekijken zoals de Bijbel die noemt. Overigens zal onze levensstijl, onze houding, onze relaties en de effectiviteit van ons leven als christen afhangen van de mate waarin wij ons realiseren dat we rechtvaardig zijn gemaakt. In Spreuken 28:1 lezen we: De goddelozen vluchten zonder dat iemand hen achtervolgt, maar de rechtvaardigen zijn vrijmoedig als een leeuw.Veel christenen hebben een gebrek aan vrijmoedigheid. Ze zijn timide (dus geïntimideerd door situaties, omstandigheden en woorden van mensen of van geestelijke machten) en hebben de neiging zich terug te trekken als ze worden geconfronteerd met het kwaad of met de duivel. De wortel hiervan is dat ze het feit dat ze in Gods ogen rechtvaardig zijn - net zo rechtvaardig als Jezus zelf - niet op waarde schatten. Als we die waarheid aanvaarden, dan worden we vrijmoedig en dapper, en zien we elke dag - en ook de toekomst - vrijmoedig tegemoet!

Heer, ik dank U voor het bloed van Jezus. Ik realiseer mij dat ik gerechtvaardigd ben met Zijn rechtvaardigheid en in geloof stap ik de vrijmoedigheid binnen die deze waarheid brengt. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.