Shop Doneer

Waak over je hart

Leestijd: 1 min.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

(Spreuken 4:23 NBV)

Er bestaat één terrein van je persoonlijkheid dat belangrijker is dan welk ander gebied ook, en dat is je hart. De toestand van je hart bepaalt de koers van je leven. God geeft je de raad en de waarschuwing om je hart te bewaken boven al het andere. Het beschermen van je eigen hart is het allerbelangrijkste wat je is opgedragen.

Ik herinner me dat lang geleden, toen ik hoofd was van een opleidingsinstituut voor leraren in een land in oost Afrika, één van mijn studenten op de muur van de slaapzaal die Bijbeltekst had geschreven in haar eigen taal. Ik las de tekst in die taal en vertaalde hem letterlijk, en sinds die tijd is hij me altijd bijgebleven. Er stond: ‘Waak over je hart met al je kracht, want alle dingen die er in het leven zijn, komen daaruit voort’.

Alle dingen in je leven komen uiteindelijk voort uit je hart. De toestand van je hart zal de toestand van je leven bepalen. Waak erover met al je kracht. Laat geen enkele vorm van kwaad binnen; geef geen plaats aan ongeloof, bitterheid, angst of bezorgdheid, want als er bittere dingen in je hart zijn, dan zal er bitterheid in je leven zijn. Maar als je hart zuiver is en rein, als je hart gevuld is met geloof en liefde en met waarheid en met rechtvaardigheid, dan zul je een geslaagd leven hebben.

Onthoud het dus goed. Waak over je hart met al je kracht, want alle dingen die er in het leven zijn, komen daaruit voort.


Gebed van de dag

Vader, ik wil met vuur en passie waken over de toestand van mijn hart. Helpt U mij ermee om voortdurend waakzaam te zijn op wat ik mijn hart binnenlaat, zodat ik daarmee ook bewaak wat eruit voortkomt. Ik prijs U voor een rein, zuiver hart. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FRANSSPREKEND AFRIKA

Het nieuwe boek Life-Changing Spiritual Power zal opnieuw verspreid worden in Franssprekend Afrika. Bid dat alle 3.000 exemplaren in de juiste handen terecht zullen komen en gebruikt zullen worden zoals God het heeft bedacht.