Shop Doneer

Waar Hij heerst, daar is vrede

Leestijd: 2 min.

Iedere titel vertelt iets speciaals en belangrijks over Jezus. Daarom gaan we terug naar Jesaja 9:5, waar we een tweede titel van Hem vinden:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt Zijn Naam ...Vredevorst.

Jezus wordt hier Vredevorstgenoemd, oftewel 'koning van de vrede'. Ook lezen we dat de heerschappij op Zijn schouders rust. Het woord 'vorst' is een ouderwets woord voor koning of heerser. Maar het is geen koningstitel die je krijgt door troonopvolging, maar waar niet de werkelijke regeringsmacht bij hoort, zoals in veel moderne koninkrijken. Nee, in de Bijbel is een vorst iemand die actief regeert, iemand die de verantwoording draagt en de macht heeft om te regeren. Dit kenmerk wordt al vooraf aangekondigd over het wonderbare kind dat zou komen.

Rechtvaardig regeren
Jezus is de Vredevorst. Waar Hij heerst, daar is vrede. Dit geldt voor individuele personen (als Hij in jou regeert, dan heb je innerlijke vrede), maar ook voor naties en zelfs voor hele samenlevingen. Die vrede hangt echter onlosmakelijk samen met de manier waarop Hij regeert. Hij regeert rechtvaardig. Er kan alleen vrede zijn, als er rechtvaardig geregeerd wordt.

In onze samenleving hebben we een zeer beperkt en incompleet beeld van vrede. We denken dat vrede voornamelijk de afwezigheid van oorlog betekent. We zeggen dat er vrede is zolang naties elkaar niet bevechten met militaire wapens. Maar eigenlijk is dat een belachelijk idee. Wanneer er boosheid is tussen mensen, haat, roddel, verwijt, beschuldiging en bedrog, dan is er net zo min vrede, ook al is er misschien geen openlijke oorlog. Wanneer landen proberen om andere volken te ondermijnen of te overtreffen, dan is er geen vrede. Het woord dat de Bijbel gebruikt voor vrede is shalom en dat betekent veel meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Gods vrede, Zijn shalom, betekent 'compleetheid' en orde; ruimte waarin alles tot zijn recht komt. Echte vrede is een orde en compleetheid die ruimte schept. Ruimte waarin jij en alle mensen tot hun recht komen en kunnen opbloeien. Die vrede kan er alleen komen als er rechtvaardig geregeerd wordt.

Gebed van de dag

Jahweh Shalom, God van de vrede, regeer met Uw vrede in mijn hart, zodat ik vanuit Uw compleetheid anderen tot hun recht kan laten komen en opbloeien. Dank U voor Uw kracht, Uw rechtvaardigheid, Uw vrede. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

In de meer dan 3.000 jaar oude geschiedenis van Syrië heeft het land nooit eerder een burgeroorlog meegemaakt. Vraag of de Heilige Geest het leven wil terugbrengen in dit oude land; bid ook om emotionele en fysieke genezing, en om Zijn bevrijding van de geesten van geweld, bitterheid en wanhoop.