Shop Doneer

Wachtend op Zijn richting

Leestijd: 3 min.

In 1 Korinthe 11:3 vinden we een keten van autoriteit die begint in de hemel en eindigt in het gezin. God is het Hoofd van Jezus Christus, Christus is het Hoofd van de man, de man is het hoofd van de vrouw. Ik geloof dat dit het goddelijke bestuurspatroon is. Het is een regering op basis van leiderschap.

Wat betekent het om onder een hoofd te staan? Laten we eerst eens kijken naar twee gedeeltes in het Evangelie van Johannes die ons een duidelijk voorbeeld geven. Je zult zien dat de Vader de beslissingen neemt, Hij initieert de acties en geeft voortdurende leiding.

We zullen om te beginnen Johannes 5:19-20 lezen. Bedenk dat we dit beschouwen als een patroon van wat het betekent om onder een hoofd te staan, omdat Jezus onder de Vader als Hoofd stond. Jezus zegt in Johannes 5:19-20:

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.

Merk op dat de Zoon niets initieert. Hij doet niets uit zichzelf. Hij doet alleen wat de Vader initieert. En Hij volgt het patroon dat de Vader heeft gezet. Ik nodig je uit om op dit punt de bediening van Jezus te bestuderen - je zult ontdekken dat er nergens één uitzondering is. Jezus heeft nooit iets geïnitieerd. Het initiatief kwam altijd van de Vader.

Dan kijken we in Johannes 5:30. Jezus spreekt weer, Hij zegt:

Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Dus nogmaals, Hij zegt dat Hij uit zichzelf niets kan doen. Hij is niet degene die iets initieert. En Hij zei dat dit niet alleen geldt voor wat Hij doet, maar ook voor de oordelen die Hij velt. Hij zegt dat Zijn oordeel rechtvaardig is, betrouwbaar en accuraat, omdat Hij Zelf niet oordeelt. Hij ontvangt alleen het oordeel van de Vader.

Ik heb op de harde manier geleerd dat het onverstandig is om onze eigen oordelen te vellen. Wanneer ik met een situatie wordt geconfronteerd, ben ik een van die mensen die onmiddellijk drie manieren bedenkt om het op te lossen. En alleen door lange oefening heb ik geleerd om niet mijn eigen oordeel te vellen, maar te wachten en te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Je bespaart jezelf een hoop moeite en verdriet als je niet meteen het eerste doet dat in je opkomt, maar wacht op het oordeel van de Heer. En er is nederigheid en geduld voor nodig om daarop te wachten.

Gebed van de dag

Dank U, Heer Jezus, dat ik altijd op U kan rekenen als de Geweldige Raadsman. Wat U mij laat zien, zal altijd het beste voor mij zijn. Help mij om niet op een impulsieve manier te reageren of overhaaste conclusies te trekken, maar eerst Uw aangezicht te zoeken en op Uw leiding te wachten. In Jezus’ Naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.