Shop Doneer

Wandel in overwinningskracht door het bloed van Jezus

Leestijd: 2 min.

Hoe ga je om met tegenstand? Hoe reageer je onder druk? Door de eeuwen heen heeft de mens op allerlei verschillende manieren gereageerd op tegenslag en teleurstelling: depressie, woede, ontkenning of angst.

Dit soort reacties zijn ook normaal voor mensen die een relatie hebben met God. Toch ben ik, studerend in de Bijbel, gaan geloven dat het anders kan. Het moet mogelijk zijn overwinning te behalen in de moeiten en de strijd van het leven. Het lijden van Christus, Zijn kruisiging en opstanding hebben toch zeker meer voor ons bewerkt dan een kaartje naar de hemel? Het werk van Jezus aan het kruis moet toch invloed hebben op onze manier van omgaan met de omstandigheden in onze tijd hier op aarde.

Dat geloof ik. Ik geloof uit de Bijbel – en weet dat ook uit eigen ervaring – dat het bloed van Jezus veel meer voor ons bewerkt heeft dan de eeuwigheid in de hemel. Ik geloof dat, als aan de voorwaarden is voldaan, christenen het bloed van Jezus kunnen aanwenden in elk gebied van hun leven – en geweldig effect zullen zien.

Bij wijze van introductie begin ik aan het eind. Dat wil zeggen, het eind van de Bijbel. Het boek Openbaring spreekt over een grote laatste strijd die plaatsvindt aan het einde der tijden – een conflict waar hemel en aarde bij betrokken zijn. Aan deze strijd zullen zowel engelen van God, als satan en zijn engelen, en ook Gods gelovige volk op aarde, meedoen. Prijs God dat de Bijbel belooft dat de overwinning gaat naar God en Zijn volk. Ze beschrijft echter ook hoe het volk van God zijn eigen rol speelt in het behalen van die overwinning. De engelen spreken het uit, maar het gaat over de gelovigen op aarde:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openbaring 12:11)

Het woord ‘zij’ verwijst hier naar mensen zoals jij en ik, gelovigen in Jezus Christus. Het woord ‘hem’ slaat op satan. Wat we hier zien is dat er een directe strijd kan bestaan tussen ons en satan. Er komt niemand anders aan te pas: zij hebben hem overwonnen.

Daarna wordt beschreven hoe ze hem hebben overwonnen: door het bloed van het lam en door hun getuigenis. Vervolgens wordt nog beschreven over wat voor soort mensen het ging, namelijk totaal toegewijde mensen. Dat is de enige soort christenen waar satan bang voor is.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil leren wandelen in de overwinningskracht van Uw bloed. Dank U wel dat ik mag weten dat Uw offer voorzien heeft in alles wat ik nodig heb om in overwinning te leven. Ik wijd mijn leven aan U toe. Ik wil niet leven voor mijzelf, ik wil leven voor U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TURKIJE
Bid dat onze vertalers wijsheid en bescherming van God hebben nu er een nieuwe reeks vertalingen is begonnen. Dereks boek Leer bidden wordt nu vertaald.