Shop Doneer

Ware wijsheid

Leestijd: 1 min.

Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken.

(Spreuken 3:13-15)

Deze woorden hebben voor mij altijd veel betekenis gehad. Op een bepaalde manier vatten ze de praktijk van mijn leven samen. Als schooljongen had ik altijd belangstelling voor wijsheid.

In mijn tienerjaren raakte ik geïnteresseerd in filosofie. Later werd ik student, wetenschappelijk onderzoeker, en uiteindelijk zelfs professor in de filosofie. Mijn leven was volledig gericht op (verwerving van) wijsheid, maar het was niet een wijsheid die echt lonend was. Het was een wijsheid zonder vrucht.

Maar toen, in Zijn barmhartigheid, openbaarde God Zichzelf op een wonderbaarlijke manier aan mij. Hij maakte de bladzijden van de Bijbel toegankelijk voor mij. Hij gaf mij de gave van de Heilige Geest, die mij de Bijbel uitlegde. Daarin vond ik de bron van de ware wijsheid.

Zijn wijsheid is een wijsheid die vrucht voortbrengt, die zegen voortbrengt, die meer inhoudt dan wat wij kunnen berekenen of inschatten. Hier kan ik dus in deze overdenking persoonlijk van getuigen.

Wat de Bijbel in bovenstaande tekst zegt is waar: de mens die wijsheid vindt, is welzalig. Wijsheid brengt meer op dan zilver en is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. Dit is de parel van grote waarde.

Dit éne – Gods wijsheid in ons denken en leven - is meer waard dan alle andere dingen in het leven samen. Het is het vinden van de wijsheid van God die in de Bijbel geopenbaard wordt door de Heilige Geest.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U Uw eigen Geest van wijsheid en verstand in mij heeft doen wonen, zodat ik Zijn wijsheid continu beschikbaar heb en er anderen mee kan zegenen en bemoedigen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ROEMENIË

    • Bid om bescherming, wijsheid, leiding en creativiteit voor DPM-werkers Fanel en Monica in het uitbreiden van het werk van DPM in Roemenië.
    • Bid dat de verschillende projecten voor komend jaar succesvol zullen zijn en veel vrucht zullen dragen: een stevige Bijbelse fundering en groot geloof onder vele christenen.