Shop Doneer

Wat betekent ‘aan de zonde gestorven?’

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 128

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

(Romeinen 6:4)
Wat betekent ‘aan de zonde gestorven?’
Gisteren sloten we af met Paulus’ woorden uit Romeinen 6:2, dat wij, die aan de zonde gestorven zijn, daar niet meer in kunnen leven. Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij de woorden aan de zonde gestorven?
Om ons daarvan een beeld te vormen, nemen we het geval van een man die een notoire zondaar is. We gaan ervan uit dat hij altijd onredelijk en ruw is tegen zijn vrouw en kinderen. Hij heeft verboden dat er in zijn huis over God en over het geloof gesproken wordt. Hij slaat grove en godslasterlijke taal uit en hij is verslaafd aan drank en tabak.
Veronderstel dat deze man, terwijl hij thuis in zijn gemakkelijke stoel zit, plotseling aan een hartaanval sterft. Bij hem op de tafel ligt een brandende sigaret in de asbak en er staat een glas dat hij zojuist heeft volgeschonken met whisky. De sigaret noch de sterke drank kan nu nog enige reactie bij de man teweegbrengen. Er is geen innerlijke prikkel meer die hem ernaar doet verlangen en er is ook geen enkele beweging meer in zijn arm. Waarom niet? Simpel: de man is dood - dood voor de sterke drank en ook dood voor de tabak.
Korte tijd daarna komen zijn vrouw en kinderen thuis uit de zondagavonddienst in de plaatselijke gemeente. Ze zingen de nieuwe liederen die ze zojuist hebben geleerd. De man reageert niet - geen boosheid, geen geweld, geen gevloek. Waarom niet? De reden is simpel: de man is dood - dood voor de woede en dood voor de godslastering.
Kort samengevat: de man is dood voor de zonde. De zonde boeit hem op geen enkele manier meer en trekt hem ook niet meer aan. Niet langer kan de zonde enige reactie bij hem teweegbrengen. De zonde heeft geen macht meer over hem.
Dit is het beeld dat het Nieuwe Testament schildert van de mens die door geloof deel heeft gekregen aan Gods genade voor de zondaar. Door de werking van Gods genade is deze mens gestorven voor de zonde. De zonde heeft voor hem niets aantrekkelijks meer. De zonde heeft geen macht meer over hem. Integendeel, hij leeft nu voor God en voor de gerechtigheid.

Vader, dank U wel voor Uw masterplan dat mij heeft vrijgemaakt van elke hang naar de zonde, de hang naar verkeerde keuzes, en van alles in mijn leven dat U geen eer brengt. Het is heerlijk Vader, om te weten dat ik rechtens vrij ben van elke zonde. Dank U wel! Amen.