Shop Doneer

Wat veroorzaakt een vloek

Leestijd: 4 min.

We gaan vandaag verder met ons onderzoek naar oorzaken van een vloek over ons leven, zodat we deze effectief en door Gods kracht kunnen verbreken en Gods vrijheid mogen binnengaan. De komende dagen kijken we naar mogelijke oorzaken waardoor een vloek over iemands leven kan komen.

 1. Afgoderij
  De belangrijkste oorzaak van alle vloeken is afgoderij - het breken van de eerste twee van de Tien Geboden (zie Exodus 20:1-27):
  U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig (NKJV: Jaloers) God...
  Afgoderij, inclusief het hele terrein van het occulte (wat feitelijk ook een vorm van afgoderij is - je wendt je tot andere 'goden' dan tot God) resulteert zonder twijfel en zonder uitzondering altijd in de een of andere vloek. Degenen die de occulte wereld afspeuren wenden zich tot valse goden voor hulp. Hulp die ze eigenlijk moesten verwachten van de enige ware God, en daardoor komen zij onder dezelfde vloek die is uitgesproken over degene die afgodsbeelden maakt of een valse god aanbidt.
 2. Valse religies en geheime genootschappen
  De tweede oorzaak voor een vloek, die verwant is aan de eerste, zijn valse religies en geheime genootschappen. Iedere godsdienst die de openbaring van de Bijbel afwijst en de unieke persoon en taak van Jezus Christus ontkent, is naar Bijbelse maatstaven een valse religie. Ik hoef je niet te vertellen dat de wereld om ons heen vol is van zulke valse godsdiensten. Hieronder schaar ik ook geheime genootschappen. Bedenk dat 'occult' letterlijk 'verborgen' betekent en 'geheim', 'verborgen' en 'duister' kenmerken zijn van satan die het zuivere licht, de openheid en de waarheid schuwt. Iemand die zich aansluit bij een geheim genootschap heeft een verbond gesloten met mensen die valse goden aanbidden. Keer op keer ben ik geconfronteerd met vloeken die verbonden waren aan vrijmetselarij. Daarom concludeer ik uit al die voorbeelden dat iedere familie die zich heeft ingelaten met vrijmetselarij waarschijnlijk onder een vloek ligt.
 3. Verkeerde houding ten opzichte van ouders
  Efeziërs 6:2-3 zegt: Eer je vader en moeder... opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Het eren van uw ouders betekent niet hetzelfde als het in alles met hen eens zijn. Misschien hebben ze het helemaal verkeerd, maar u moet hen met respect behandelen. Het aantal mensen dat vandaag de dag een verkeerde houding heeft naar hun ouders, is groter dan in welke voorgaande periode in de menselijke geschiedenis ook. Als jonge mensen bij me komen om hulp, vraag ik altijd naar hun relatie met hun ouders. U kunt gered worden en de gaven van de Heilige Geest gebruiken en zelfs naar de hemel gaan als u sterft, maar met een verkeerde houding naar uw ouders toe zal het u nooit helemaal goed gaan in dit leven.
 4. Onrecht ten opzichte van het zwakke
  De vierde reden voor vloeken is wanneer iemand onrechtvaardig handelt tegenover zwakken en hulpbehoevenden. God staat aan de kant van de zwakken en verdrukten. Een opvallend voorbeeld van vandaag is abortus - bewust het leven ontnemen aan een ongeboren kind. Als er iemand zwak en hulpeloos is, dan is het wel een ongeboren kind. Als u ooit bewust een abortus heeft ondergaan, dan heeft u een vloek over uw leven gehaald. En die moet expliciet, op basis van bekering en geloof in het bloed van Jezus, worden verbroken

We sluiten onze overdenking vandaag af met een gebed waarin we de positieve tegenovergestelden verwoorden van deze vier oorzaken van een vloek.

Gebed van de dag

Vader, Zoon en Heilige Geest, ik dien en aanbid alleen. Niets en niemand anders is mijn verering waard. Elk verband met occulte genootschappen en valse religies en goden verbreek ik in de machtige, krachtige naam van de Heer Jezus Christus. Ook iedere verkeerde houding of alle bitterheid naar mijn ouders -zelfs als deze niet meer leven - leg ik af en spreek Uw vergeving uit. Tenslotte wil ik ook alle onrecht ten opzichte van het zwakke die mogelijk in of door mijn leven heeft plaatsgevonden, verbreken in Uw machtig naam Heer Jezus. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.