Shop Doneer

We hebben elkaar nodig

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
In Efeze 1:22,23 schetst Paulus een beeld van Gods volk op aarde. Hij schreef:
...de gemeente, die zijn lichaam is.
Paulus ontwikkelde dit thema verder in 1 Korinthe 12:27:
Samen nu bent u het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk leden van Hem.
Hij gebruikt vervolgens verschillende voorbeelden van het menselijk lichaam om te benadrukken dat we als christenen afhankelijk zijn van elkaar. We hebben elkaar nodig.
Het meest complete beeld van de Kerk als het lichaam van Christus wordt beschreven in de brief aan Efeze. Het is opvallend dat Paulus in deze brief altijd verwijst naar christenen in het meervoud. Hij richt zich eigenlijk nooit tot individuele christenen (zie Efeze 1:3-12). Als je de hele brief leest, zien we dat dit voortdurend zo blijft. De brief bevat geen beloften of gebeden voor individuen. Pas in de laatste zes verzen vinden we een uitzondering: Paulus vraagt daarin gebed voor zichzelf.
De focus op het gezamenlijke lichaam van Christus vindt een climax in Efeze 6:10-18 waar Paulus het heeft over geestelijke oorlogvoering. In vers 12 staan alle sleutelwoorden in het meervoud, zowel de woorden die gaan over Gods volk als die over de vijandige troepen:
Want wij hebben de strijd tegen de overheden, machten, machthebbers en de geestelijke boosheden.
Geestelijke strijd is dus geen conflict tussen verschillende individuen, maar een oorlog tussen tegengestelde legermachten. Hierin is geen plaats voor 'einzelgängers' die hun eigen doelen najagen. Om te overwinnen, is een beheerste en gezamenlijke actie van Gods volk nodig; samenwerkend als leden van één lichaam. Hiervoor is discipline nodig en de bereidheid om je te onderwerpen aan Bijbels gezag.

Dank U Jezus, dat U mij deel hebt gemaakt van uw lichaam. Ik proclameer dat ik niet alleen sta, maar dat ik samen met de andere leden van het Lichaam van Christus mijn plaats inneem in de geestelijke strijd. Amen.