sluit
Shop Doneer

Wees nederig

Leestijd: 3 min.

In onze studie van het ontdekken van Gods roeping voor jou, zijn we nu bij het vierde uitgangspunt voor het vinden van je plaats. Dit vinden we in Romeinen 12:3:

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Dit is voor heel wat moderne, mondige mensen geen gemakkelijke stap. Om het in mijn eigen woorden uit te drukken: wees nederig en realistisch over jezelf. Realistisch zijn over jezelf maakt je overigens automatisch nederig, want als je geconfronteerd wordt met de geestelijke feiten over jezelf – de zondigheid van ons mensenhart - dan kun je niet anders dan een nederige houding aannemen. De enige belemmering die ons weerhoudt om de waarheid over onszelf te zien, is hoogmoed. We kijken bijvoorbeeld in de spiegel van Gods Woord en zien dat ons leven er niet mee overeenkomt, maar zeggen vervolgens: ‘Onmogelijk! Dat is niet hoe ik eruitzie.’ Maar het is wel zo. We moeten leren om nederig en realistisch te zijn over onze tekortkomingen in het licht van Gods Woord.

Overigens is nederigheid geen gevoel, maar een besluit. Nederig zijn is een beslissing. Jezus geeft ons een goed voorbeeld. Hij zei: ‘Als je op een feest wordt uitgenodigd, is mijn advies om niet aan het hoofd van de tafel te gaan zitten, want er kan een andere gast komen die belangrijker is dan jij, waardoor jij je plek moet afstaan en de laatste plaats in moet nemen. Dat zou beschamend zijn. Dus als je naar het feest gaat, ga dan zitten op de laatste plaats. Vanaf die plaats is er maar één kant die je dan nog op kunt, en dat is naar een hogere plaats.’ (zie Lukas 14:7-11). John Bunyan zei het op de volgende manier in zijn prachtig gedichtje:

Hij die beneden is hoeft geen val te vrezen,
Hij die laag is, geen trots;
Hij die nederig is zal voor altijd God hebben als rots

Je weet het zelf: lager dan de vloer kun je niet vallen. Laat daarom je uitgangspunt de vloer zijn.

Nederigheid vraagt altijd een beslissing – waar je gaat zitten of hoe je met mensen omgaat. Paulus zegt dat je niet te groot moet denken over jezelf. Als je op de eerste dag een bedrijf binnenkomt, verwacht dan niet dat je meteen de directeur bent en heb ook geen praatjes alsof je de directeur bent. Als je kijkt naar jezelf en jouw potentiële bediening, begin dan niet om jezelf een apostel te noemen. Begin met nederig te zijn, een dienaar – laag en leerbaar. God zal zich bekommeren om je promotie. Jezus zei: ‘Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ (Lukas 14:11) Maar ook als je door Hem gepromoveerd wordt, blijf dan die nederige basishouding handhaven. Dat is een besluit.

Gebed van de dag

Gebed. Vader, waakt U over mijn hart, dat ik inderdaad altijd een nederig hart zal handhaven. Heer, ik wil dat besluit van nederigheid niet alleen nu nemen op dit moment, maar het als ware vastleggen als een hartsbesluit voor elke dag. Heer Jezus, met Uw woorden uit Mat. 11:28-29 zeg ik dat ik van U wil leren, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, en daardoor zal ik rust vinden voor mijn ziel! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.