Shop Doneer

Wees stil en weet

Leestijd: 1 min.
De heidenen raasden, de koninkrijken wankelden;
Hij verhief zijn stem: de aarde smolt weg.
Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog verbreekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geprezen worden onder de heidenen,
Ik zal geprezen worden op de aarde.
Psalm 46: 7, 10, 11
De psalmist schildert een toneel van wereldwijde verbijstering. Volkeren razen, koninkrijken wankelen, wapens kletteren tegen elkaar; er kan ieder moment oorlog uitbreken. Temidden van dit alles komt God tussenbeide. Hij brengt de waanzinnige bedrijvigheid van de volkeren tot stilstand. Tot Zijn eigen volk zegt Hij: Geef het op (of: Wees stil) en weet dat Ik God ben. De huidige wereldsituatie past precies in het profetische plaatje van de psalmist: volkeren woeden, koninkrijken wankelen, er is sprake van een steeds sneller toenemende bewapening, en een steeds aanwezige oorlogsdreiging. Wij moeten temidden van dit alles luisteren naar wat God tot Zijn volk zegt: 'Wees stil ...wees stil en weet...' We mogen niet toelaten dat de verbijstering van de wereld rondom ons, onze eigen geest verstoort. We moeten oefenen een innerlijke rust te bewaren, waardoor we dwars door alle spanningen en druk heen Gods stem verstaan. Hij zegt ons: 'Alles wat jij om je heen ziet, heb Ik van tevoren geweten. Ik ben niet onvoorbereid. Als al Mijn plannen gerijpt zijn, dan zal Ik ingrijpen. Laat niet toe dat je door angst wordt overmand. De situatie loopt niet uit de hand. Uiteindelijk zal blijken dat alles tot Mijn eer en voor jouw bestwil is geweest.'
Jezus gaf in Zijn laatste grote profetische rede een soortgelijk beeld van de wereld aan het einde der tijden. Hij voegde er echter aan toe:
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is (Lukas 21:28).

Mijn antwoord in geloof:
Heer, help me om innerlijke rust te bewaren, zodat ik temidden van alle verwarring om mij heen uw stem kan horen. Amen.