Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wie beheerst jouw denken?

Leestijd: 3 min.
Gisteren zagen we: Iedereen heeft een soortgelijke vijand binnenin: het vlees. Voel je dus niet schuldig of ontmoedigd als je soms innerlijke strijd ervaart. Het kan betekenen dat je juist meer levend bent dan christenen die geen strijd kennen... De vijand loopt bij hen blijkbaar tegen geen enkele tegenstand aan. Kijk eens wat Paulus zegt in Rom. 7:18:
Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.
Ik zeg wel eens: Het verschil tussen de apostel Paulus en de meesten van ons, is dat hij wist wat wij niet weten. Hij zei: ,,Ik weet dat er in mijn vleselijke natuur niets goeds aanwezig is. Daarom kan ik niet verwachten dat er iets goeds uit voortkomt. Ongeacht hoe graag ik het goede wil doen, ik sta in een voortdurende strijd met iets in mij dat niet wil doen wat goed is.''
Die strijd op zichzelf is in zekere zin een goed teken. Het is een teken dat je leeft! Ik zal je zeggen dat Paulus beslist geen onvolwassen christen was op het moment dat hij Romeinen 7 schreef! Hij stond op de drempel van Romeinen 8, waarin hij begint met bekende, heerlijke waarheid: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest, zie NBG en HSV. Die prachtige waarheid zal je niet kunnen doorgronden en binnengaan, als je niet eerst hebt geleerd af te rekenen met je vlees.
Daarom moeten we doorgaan naar Romeinen 8:6-8 (SV) en dit goed tot ons laten doordringen:
Want het (be-)denken van het vlees is de dood, maar het (be-)denken van de Geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Je vleselijke natuur de controle geven over je denken, dat is dood, maar je denken laten beheersen door de Heilige Geest, dat is leven en vrede! Er is geen enkele manier om je vleselijke natuur gehoorzaam te maken aan God. Je vlees zal God nooit gehoorzaam zijn. Accepteer dat. Probeer niet je vlees God te laten gehoorzamen, probeer ook niet het godsdienstig te maken. Neem het niet mee naar de kerk om door urenlange diensten misschien toch gehoorzaamheid te leren... Maak je geen illusies, je vleselijke natuur zal God nooit gehoorzamen. Het kan dat ook niet, zegt Paulus. Het is ongeneeslijk corrupt, een rebel tot in de wortel.
Wat is de oplossing? Gods oplossing is de doodstraf. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd onze oude mens, die vleselijke natuur, de opstandeling, met Hem gedood. Wat wij moeten doen is ons eenvoudig toe-eigenen wat Jezus voor ons heeft bereikt aan het kruis:
Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem mede gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde zijn kracht zou worden ontnomen (HSV: tenietgedaan zou worden) en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen.
(Rom. 6:6 NBG, HSV)
Dit is een historisch feit - of we het nu weten of niet, of we het nu geloven of niet. Maar áls we het geloven, dan zal het zijn werk in ons leven gaan doen. Prijs God!

Vader, wat een immens offer heeft Uw Zoon Jezus (en daarin ook U) toch gebracht, om mij vrij te maken van die oude mens, mijn vlees, mijn oude natuur, die steeds weer vijandig is tegen U. Maar ik en mijn (nieuwe) hart, wij onderwerpen ons in de kracht van Jezus aan de wet van God! Die wet is leven en echte vrijheid! Amen.