sluit
Shop Doneer

Wie is 'vader'?

Leestijd: 2 min.

Thema: Blijven groeien in toewijding

Gisteren zagen we hoe Abraham zijn vader meenam, terwijl God hem gezegd had zijn vaders gezin te verlaten. De consequentie daarvan was dat Abraham niet verder kwam op zijn reis dan halverwege. Deze situatie kun je op allerlei manieren vergeestelijken. Daar ben ik in het algemeen niet zo’n voorstander van, maar in dit geval zie ik toch een heel aansprekende en herkenbare geestelijke betekenis. Ik denk dat velen van ons graag naar hun Beloofde Land willen, maar we willen ‘vader’ meenemen. Herken je die situatie in het leven van mensen? Ze komen een heel eind, maar op een bepaald punt stagneert de reis. Misschien herken je dit wel bij jezelf? Kan het zijn dat je probeert ‘vader’ mee te nemen? In dat geval zegt God: ,,Je komt tot halverwege, maar niet verder.’’
Waar staat ‘vader’ voor? Ik geloof dat dit kan staan voor allerlei verschillende dingen uit het verleden die je doorreis blokkeren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde godsdienstige tradities of vaste gebruiken uit de denominatie waar je uitkomt, of waarin je bent opgevoed. In mijn boekje ‘De Doop’ noem ik bijvoorbeeld dat het dopen van baby’s in veel kerkelijke tradities een goed bedoeld gebruik is, maar dat het niet de Bijbelse doop is. Zo’n gebruik kan mensen in hun volwassen leven afhouden van de Bijbelse doop, die gebaseerd is op persoonlijke bekering, geloof, gehoorzaamheid en identificatie met Jezus. Maar dit is slechts één van vele voorbeelden van tradities die ons kunnen belemmeren om door te groeien.
‘Vader’ kan ook staan voor bepaalde negatieve herinneringen of associaties die je maar blijft vasthouden… ‘Vader’ kan ook staan voor een financiële binding – bijvoorbeeld het niet kunnen loslaten van een erfenis, of een familiebedrijf of zaak. ‘Vader’ kan ook een sociale binding zijn, zoals bijvoorbeeld een diepgewortelde afhankelijkheid van je vader of moeder, of juist bitterheid richting je vader en/of moeder. Zo’n binding moet uit de weg voordat je het Beloofde Land kunt binnengaan. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat je je ouders niet moet respecteren, of bijvoorbeeld alle contact verbreken; ik bedoel dat er soms emotionele bindingen moeten worden losgemaakt voordat je verder kunt. Soms moet je vriendschappen verbreken die je gebonden houden aan een negatief verleden.
Ik denk dat helaas heel wat christenen ‘vader’ – in welke vorm dan ook – nog met zich meezeulen, waardoor ze Gods volle bestemming voor hun leven nooit zullen zien. Zij blijven hangen in Haran. Ze begonnen ooit met gehoorzaamheid, maar zijn afgehaakt omdat ze zaken uit het verleden blijven vasthouden.
Hemelse Vader, ik realiseer me dat er dingen kunnen zijn – aardse ‘vaders’ – die me binden aan het verleden. Ik wil die dingen niet met me mee blijven torsen en met U samen doorgaan op reis! Vandaag wil ik bewust elke religieuze band of traditie die mij weerhoudt van volledige gehoorzaamheid aan U, achterlaten! Amen.
(als jij andere genoemde ‘vaders’ herkent pas dit gebed dan daarop toe.)