Shop Doneer

Wijsheid van de wereld

Leestijd: 3 min.
Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. (1 Korinthiërs 2:1-5)

Ik houd van de eerste twee hoofdstukken van deze brief aan de Korinthiërs, omdat Paulus ingaat op het verschil tussen de wijsheid van deze wereld en de boodschap van het Kruis. Als hij over wijsheid spreekt, heeft hij allereerst de wijsheid van zijn dagen op het oog: de Griekse filosofie. Voordat ik een toegewijde christen werd, heb ik zeven jaar Griekse filosofie gedoceerd aan de Universiteit van Cambridge. Deze achtergrond vind ik een groot voorrecht, want daardoor begrijp ik hoe toepasselijk en accuraat Paulus’ woorden zijn over de Griekse filosofie en over de menselijke wijsheid in het algemeen. Ik kan getuigen dat Paulus een diepgaand begrip had van de Griekse filosofie. Ook kende hij de leer van het Judaïsme bijzonder goed, wat hem destijds maakte tot een hoogontwikkeld man.

Ondanks al deze kennis doet hij in deze verzen verbazingwekkende uitspraken. In 1 Korinthiërs 2:2 (NBG) zegt hij: Ik had niet besloten iets te weten... Op zichzelf is dit al een opmerkelijke uitspraak – voor wie dan ook – maar voor Joodse mensen is het hoogst ongewoon. Want door de eeuwen heen is er één ding geweest waaraan Joden de hoogste prioriteit gaven: kennis. Dus als we hier een hoogontwikkelde Jood tegenkomen die zegt: Ik had niet besloten iets te weten... dan is het op zijn minst interessant om na te gaan hoe die man tot dat besluit gekomen is.

Deze uitspraak heeft een interessante historische context. In Handelingen 18 staat de bediening van Paulus in Korinthe beschreven. In het voorgaande hoofdstuk lezen we over zijn bediening in Athene. Athene was hét centrum van filosofie en menselijke wijsheid, bron van het latere humanisme. Paulus paste zich hier aan zijn toehoorders aan. Hij sprak tot de bovenlaag van het intellectuele en sociale leven van Athene en gebruikte in zijn toespraken de termen van de filosofie. De resultaten waren tamelijk mager: Enige mannen... kwamen tot geloof... (Handelingen 17:34). Hierna reisde hij door naar Korinthe. Dat was ook een grote stad, maar dan een typische havenstad vol van alle mogelijke vuiligheid, prostitutie, homoseksualiteit en uitspattingen van allerlei aard. Ergens tussen Athene en Korinthe nam hij dit besluit: als ik naar Korinthe ga, moet ik alles vergeten wat ik weet, behalve Jezus Christus en die gekruisigd.

De resultaten in Korinthe waren geweldig! Iedereen was diep onder de indruk van het Evangelie. Historici schatten dat er al spoedig 25.000 gelovigen in Korinthe waren. Volkomen verschillend van de reacties en resultaten in Athene. De oorzaak van dat verschil? De boodschap: Jezus Christus en die gekruisigd.


Gebed van de dag

Heer, als ik de beschrijving lees van de stad Korinthe in die tijd, dan zie ik weinig verschil met de wereld om mij heen vandaag! Zoveel onreinheid, onzuiverheid, gender-misleiding en uitspattingen van allerlei aard. Dus ik vraag U Heer, laat mij midden in deze tijd een levende getuige zijn van Jezus Christus en Die gekruisigd! Help mij om krachtig te staan voor die boodschap van redding, naar ieder die verstrikt is geraakt. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

MADAGASCAR

  • Bid voor Dries en Valerie in Mahajanga. Dries gaat door met op en neer te reizen langs de kust, waar hij dorpen bezoekt en gemeenten sticht.
  • Bid om financiën, zodat we kunnen doorgaan met het drukken van Dereks boeken en het reproduceren van Dereks - in het Malagasy ingesproken - CD’s, voor persoonlijk gebruik en voor het radiowerk.
  • Via het DPM-Zuid Afrika kantoor ontving Dries een verzoek van een echtpaar in Frankrijk, om materiaal van Derek voor een gezin in Madagascar. Het echtpaar was blij te weten dat hun familie in Madagascar Dereks materiaal kan krijgen.